Γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά πιθανών συμπτωμάτων COVID-19 πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και να αποκλείουν τα εν λόγω άτομα από την εργασία, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες για την οργάνωση των χώρων εστίασης που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. 

Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να προβαίνουν στη θερμομέτρηση προσωπικού υποχρεωτικά και κοινού προαιρετικά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τοποθετήσουν ανακοινώσεις στα σημεία εισόδου, με τις οποίες θα ενημερώνουν τους πελάτες για τα απλά μέτρα προστασίας, δηλαδή τήρηση απόστασης 2 μέτρων και ατομική υγιεινή, όπως καλό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών, αποφυγή φταρνίσματος και βήχα.

Όπως υπογραμμίζει ακόμη το υπουργείο Υγείας, πρέπει να αναρτάται στην είσοδο του κάθε υποστατικού έντυπο στο οποίο να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στον κάθε χώρο, σημειώνοντας πως η ευθύνη τήρησης του μέγιστου αριθμού ατόμων βαραίνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο μέγιστος αριθμός υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ανοικτού χώρου, ένα άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα, εξαιρουμένων των εργαζομένων, ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους εσωτερικούς χώρους θα είναι ένα άτομο ανά 3 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι είναι 10, ενώ θα πρέπει να τοποθετείται σε ευκρινή θέση στις εισόδους και εξόδους όλων των υποστατικών φιάλη αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

Επίσης, οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό θα πρέπει, βάσει των οδηγιών του υπουργείου, να περιορίσουν στο βαθμό που είναι δυνατό τη συνομιλία με πελάτες, ενώ επιβάλλεται η χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το προσωπικό.

Συστήνεται ακόμα, όπου είναι εφικτό, η χρήση μενού/καταλόγου τιμών μιας χρήσης ή να αναρτάται σε περίοπτα σημεία εντός και εκτός του υποστατικού ή να διαθέσιμος ηλεκτρονικά. Ο κατάλογος θα πρέπει να απολυμαίνεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση (πχ πλαστικοποιημένος, αδιάβροχος).

Επιπλέον, το υπουργείο συστήνει να αποφεύγεται η χρήση τραπεζομάντηλων πολλαπλής χρήσης και μετά από κάθε αποχώρηση πελατών, τα τραπέζια θα πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Το υπουργείο συστήνει μείωση, στον βαθμό που είναι εφικτό, των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.

Ως προς τη χρήση κλιματιστικών, αυτή επιτρέπεται, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα, είτε με τη χρήση μηχανικών συστημάτων ή με συχνό φυσικό αερισμό του χώρου.

Αναφορικά με τη λειτουργία παιδότοπων, καθώς και τη λειτουργία μπαρ ως μέρος της υπηρεσίας του χώρου, επισημαίνονται τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) σε χώρους εστίασης μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των μπαρ που είναι μέρος της υπηρεσίας ενός κέντρου αναψυχής και εστίασης (σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους».

Ακόμη, σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να γίνεται συχνός εφοδιασμός των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων) και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Τέλος, όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.