Tην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο Σχέδιο Χορηγιών για τις Πολυκατοικίες που βρίσκονται σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων ενέκρινε σήμερα τo Υπουργικό Συμβούλιο.

Η πρόταση ετοιμάστηκε στη βάση των ευρημάτων της μελέτης αποτίμησης της στατικής επάρκειας συνολικά 358 πολυκατοικιών και τα χρονίζοντα προβλήματα που παρουσιάζονταν σε ό,τι αφορά στη συντήρηση ή και αναδόμηση τους. Στόχος του Σχεδίου είναι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής λύσης που θα προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων και θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία τους

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, από την μελέτη αποτίμησης προκύπτει ότι από τις 358 πολυκατοικίες που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο, οι 245 είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. 70 πολυκατοικίες παρουσιάζουν προβλήματα και χρήζουν συντήρησης, ενώ 43 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα και η επιδιόρθωση τους κρίνεται ως μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη.

Το Σχέδιο έχει άμεση ισχύ με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες των 43 πολυκατοικιών. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της κατάστασης ώστε να αποφασιστεί ποιες κρίνονται ως κατεδαφιστέες για να ανεγερθούν νέες, στη βάση χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί αναλόγως. Υπολογίζεται ότι η υλοποίηση της πρώτης φάσης θα έχει χρονοδιάγραμμα δύο ετών περίπου.

 

Θα ενημερωθούν οι επηρεαζόμενοι

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, σε λίγο «θα δώσουμε στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τις διευθύνσεις των 43 πολυκατοικιών, οι οποίες βρίσκονται σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα ανακοινωθούν επίσης οι ομάδες των δικαιούχων στη βάση κριτηρίων, όπως εάν είναι εκτοπισθέντες ή μη, αν έχουν λάβει ήδη βοήθεια από το κράτος, εάν είναι μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων ή εάν είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν τα διαμερίσματα αυτά ως πρώτη τους κατοικία.

Η φιλοσοφία του Σχεδίου είναι πως οι δικαιούχοι των διαμερισμάτων, σε περίπτωση πλήρους ανακαίνισης- στη βάση της δικής μας εκτίμησης- θα ολοκληρώνουν τις εργασίες χωρίς να καθίσταται αναγκαία η καταβολή ουσιαστικής συνεισφοράς. Στις περιπτώσεις δε που θα κρίνεται σκόπιμη η κατεδάφιση, οι δικαιούχοι θα δίνουν μια μικρή συνεισφορά και θα παίρνουν μια πιο αξιοπρεπή, ασφαλή και βιώσιμη στέγη. Για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρω ότι, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, η συνεισφορά των δικαιούχων θα είναι περίπου €10.000- €12.000 για να πάρουν ένα καινούργιο διαμέρισμα του οποίου η αξία, ανάλογα με την περιοχή εκτιμάται μεταξύ των €120.000- €130.000.  Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος θα μπορεί με μια συνεισφορά, που δεν θα ξεπερνά το 10% της αγοραίας αξίας του διαμερίσματος, να αποκτά νέο διαμέρισμα που θα του προσφέρει μια αξιοπρεπή και κυρίως ασφαλή στέγη.

Την ίδια στιγμή, έχουμε μεριμνήσει για επιδότηση του κόστους ενοικίου για τους ενοίκους που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους για την περίοδο που θα εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης ή κατεδάφισης και ανέγερσης νέων πολυκατοικιών. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι με βάση τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους ειδικούς οι ένοικοι των 43 πολυκατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα δεν διατρέχουν οποιοδήποτε άμεσο κίνδυνο. Παρόλα αυτά, όσοι ανησυχούν θα έχουν την ευχέρεια να εξεύρουν εναλλακτικούς τόπους διαμονής, λαμβάνοντας άμεσα το ενοίκιο που δικαιούνται.

Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει ενημέρωση των εκπροσώπων τοπικών Αρχών στις οποίες βρίσκονται οι 43 πολυκατοικίες, οι οποίοι σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως θα αναλάβουν με τη σειρά τους  την ενημέρωση των ενοίκων από πόρτα σε πόρτα, αρχής γενομένης από την ερχόμενη βδομάδα, για τις επιλογές που προσφέρονται, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία άλλη χρειάζονται. Θα οργανώσουμε επίσης τοπικές συγκεντρώσεις για άμεση ενημέρωση των επηρεαζομένων και των ενδιαφερομένων.

Πέραν των πληροφοριών που θα ανακοινωθούν σε λίγο, την προσεχή Δευτέρα θα δοθεί αναλυτική ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλα αρμόδια Τμήματα, για τις πρόνοιες του Σχεδίου. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες, θα επεξηγηθούν οι πρόνοιες, τα ποσά της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς που θα καταβάλουν οι δικαιούχοι, τα Ειδικά Κίνητρα παροχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης προς τους ιδιώτες κατασκευαστές που θα αναλάβουν τα έργα με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδότησή τους.

Από τη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, μέσω των οποίων οι πολίτες θα θέτουν απευθείας τα ερωτήματα τους προς τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως».