Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση 1.000 δημόσιων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με προϋπολογισμό 3,7 εκ ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και περιλαμβάνεται στους στόχους του Γενικού Πλαισίου Πολιτικής για την προώθηση της χρήσης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2021.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει συμπεριλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Πολιτικής «Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Oικονομία – Βιώσιμες Μεταφορές», το Σχέδιο Χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» για την παροχή ενίσχυσης με σκοπό την εγκατάσταση 1.000 σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Σχέδιο Χορηγιών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α’ και Β’ Φάση), με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό €3.700.000. Αιτήσεις για την Α’ Φάση θα υποβάλλονται μέχρι 31/01/2023 και θα διατεθεί το ποσό των €1.850.000. Η Β ́ Φάση αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη του 2023, επίσης, με χορηγίες ύψους €1.850.000.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές «χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση» και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης είναι, μεταξύ άλλων, χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση, δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης για το κοινό, χώροι πρατηρίων πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης κτλ.

Ο κάθε δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία για τέσσερις σταθμούς επαναφόρτισης, ανά επαρχία, με μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και οκτώ σταθμούς εντός της επικράτειάς τους.

Το Σχέδιο προνοεί χρηματοδότηση σε ποσοστό 50% της ολικής δαπάνης, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του φορτιστή. Σημεία φόρτισης τα οποία θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, θα λαμβάνουν αυξημένο ποσοστό χορηγίας μέχρι 55%, με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης να παραμένουν ως έχουν.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι προχωρούμε στην υλοποίηση ενός ακόμα στόχου του πλαισίου πολιτικής για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά τις υποδομές δηλαδή τους σταθμούς επαναφόρτισης.

Στόχος, είπε, είναι μέχρι και το 2026 την εγκατάσταση χιλίων σταθμών επαναφόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους χώρους και πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ηλεκτρονική πύλη βρίσκεται σε λειτουργία και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν τις αιτήσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο Επιχορήγησης, τον οδηγό και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://ev1000.cea.org.cy.