Ο Δήμαρχος Λεμεσού επιθεώρησε σήμερα την πρόοδο των έργων «Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη – Οργανική σύνδεση με τη θάλασσα, κατά μήκος των οδών Δημοκρατίας και Αλεξανδρείας» και «Πράσινος περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής» στην Τουρκοκυπριακή Συνοικία, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 3μιση και δύο εκατομμύρια αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Νικολαΐδης σημείωσε ότι η ανάπλαση της οδού Δημοκρατίας είναι ένα έργο που ουσιαστικά αναμόρφωσε την περιοχή ολόκληρη, με το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ποδηλατοδρόμου στο κέντρο των δύο λωρίδων.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι ο εν λόγω ποδηλατοδρόμος θα αποτελέσει πρότυπο για την ανάπλαση ανάλογων οδών, όχι μόνο στη Λεμεσό αλλά και σε ολόκληρη των Κύπρο.

Το έργο που αφορά τον πράσινο περίπατο μέσα από ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και την ανάπλαση όψεων στην τουρκοκυπριακή συνοικία, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, αναβάθμισε την περιοχή καθώς έγιναν πλακόστρωτα και χώροι κοινωνικοποίησης.