Ψηλό κτήριο στη Λεμεσό ανήγειρε 26 ορόφους πέραν του επιτρεπόμενου βάσει του τοπικού σχεδίου, λόγω της «μεγάλης ελαστικότητας» από το Τμήμα Πολεοδομίας, σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Στην έκθεση διαπιστώνεται αύξηση στο επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδόν την ανάπτυξης, με τεράστιο προβλεπόμενο όφελος για τους ιδιοκτήτες.

Η Υπηρεσία διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε το 2017, από τον τότε Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών.

Στην εν λόγω καταγγελία γίνεται αναφορά σε παράπονο από ανώνυμο πολίτη, «για χαριστικές παράνομες παρεκκλίσεις για κτήριο στη Λεμεσό και για πολιτική κάλυψη από τις αρχές της Δημοκρατίας».

To κτήριο αφορά σε πολυώροφη ανάπτυξη οικιστικών διαμερισμάτων, καταστημάτων και διευκολύνσεων αναψυχής/ψυχαγωγίας, εντός πέντε τεμαχίων στον παραλιακό.

Η εταιρεία το 2009 υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας για έκδοση πολεοδομικής άδειας, η οποία χορηγήθηκε το 2011 και αφορούσε ανέγερση κτηρίου 12 ορόφων, ωστόσο ακολούθησε σειρά τροποποιητικών αδειών και η πολεοδομική άδεια δόθηκε το 2017, για κτήριο 29 ορόφων.

Κατά την Ελεγκτική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμημένη αξία της γης της ανάπτυξης από το Κτηματολόγιο το 2018, ανερχόταν σε €30 εκ., προκύπτει ότι, εάν τα τεμάχια της δεν επωφελούνταν από την αναβάθμιση της ζώνης και την παραχώρηση κινήτρων για εξασφάλιση της αύξησης του δομήσιμου εμβαδού, θα απαιτείτο η αγορά πρόσθετης γης αξίας €37 εκ. περίπου.