Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται αρκετοί χώροι που έχουν δημιουργηθεί στο πολυκέντρο υπηρεσιών στις Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας στη Λεμεσό επί της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου ενώ ο Δήμος Λεμεσού εργάζεται εντατικά για να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι του  και να ξεκινήσουν και άλλα προγράμματα.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνετε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για τα νέα προγράμματα που θα αρχίσουν στο Πολυκέντρο.

Το Δημοτικό Κέντρο ως γνωστόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα €4.8 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τις τρεις αναβαθμισμένες παλιές εργατικές πολυκατοικίες που κτίστηκαν αρχικά μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα καινούργιο τριώροφο κτήριο.

   

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι το πρόγραμμα απογευματινής απασχόλησης του Δήμου Λεμεσού, «Ελεύθερα Χέρια» και ο Συμβουλευτικός Σταθμός «Οδυσσέας».

Επιπρόσθετα το Κέντρο φιλοξενεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής από τρίτους όπως το Πρόγραμμα Μητρότητας του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και το Πρόγραμμα Παροχής Νομικής Αρρωγής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ακόμα προσφέρονται σε εβδομαδιαία βάση τα «Βιωματικά Εργαστήρια Ενηλίκων» του προγράμματος «Εξέλιξης» του Υπουργείου Υγείας, η «Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης» της Μονάδας Εργασιακής Αποκατάστασης (Μ.ΕΡ.Α) και το πρόγραμμα «The Steamers» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου όπου προσφέρονται μαθήματα ρομποτικής, μουσικής, φωτογραφίας, χορού, θεάτρου, τέχνης κ.α.