Με απόφαση Υπουργικού, διορίστηκε σήμερα το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Χρέη Προέδρου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών του, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα εκτελεί ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γιώργος Αρέστη.

Τα υπόλοιπα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι οι:

Ελένη Μουζάλα, Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Ορέστης Νικήτας, Μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πιερής Μάρκου, Μέλος Συμβουλίου Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών.

Γιώργος Δημοσθένους, Μέλος Συνδέσμου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Πλάτωνας Στυλιανού, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ.

Μαρία Γεωργίου, Μέλος ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Λένια Σαμουήλ, Αφυπηρετήσασα Διευθύντρια Υπουργείου.

Επίσης, το κάθε Υπουργείο θα ορίζει έναν εκπρόσωπο, ανάλογα με τον Οργανισμό και πού υπάγεται αυτός ο Οργανισμός.

Το πιο πάνω είναι σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίο αρχικά θα ετοιμάζει ένα κατάλογο, μετά από μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τους 11 ημικρατικούς οργανισμούς σε πρώτη φάση, και αφού αξιολογηθεί αυτή η λειτουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα μπορεί ενδεχομένως είτε να διαφοροποιηθεί ή και να διευρυνθεί.

Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ότι για πρώτη φορά αυτοί οι διορισμοί θα προκύψουν μέσα από μια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος και μέσα από αξιοκρατικές, διαφανείς διαδικασίες».

Ερωτηθείς αν μετά και τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει στον διορισμό μελών των ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών πριν τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων μελών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι κάτι που βρίσκεται στις συνταγματικές εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Προέδρου με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αξιολογήσει τις επόμενες του κινήσεις, οι οποίες και θα ανακοινωθούν».