Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την παροχή Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID-19, από την 1η Μαΐου 2021 και μέχρι 31 Ιουλίου 2021 και κατέχουν το αναγκαίο ιατρικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας, εντός της πιο πάνω περιόδου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Σχέδιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η απόφαση δημοσιεύεται στο πλαίσιο των περί των εκτάκτων μέτρων, που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 Νόμων του 2020 και 2021 και λόγω του μεγάλου αριθμού που παρατηρείται στα κρούσματα ασθενών με κορωνοϊό, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και γρηγορότερης εξυπηρέτησης των ασθενών.

Σημειώνει πως η όλη διαδικασία θα γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης και επεξεργασία, έτσι ώστε η καταβολή του επιδόματος να γίνεται με γρήγορη διαδικασία.

Επίσης, αναφέρει πως η αίτηση για το πιο πάνω Σχέδιο θα αναρτηθεί σήμερα στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, ενώ σημειώνεται περαιτέρω ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει, αλλά σε περίπτωση που θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, η αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.