Έτοιμος να συνδράμει για ηλεκτροδότηση ναυαγοσωστικών πύργων δηλώνει ότι είναι ο Δήμος Λεμεσού, αναφέροντας σε ανακοίνωση του ότι διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό των ναυαγοσωστών, αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν για την ασφάλεια όλων στη θάλασσα και τις παραλίες.

Παράλληλα, σε σχέση με την καταγγελία ναυαγοσωστών για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης πύργων εντός των δημοτικών του ορίων, ο Δήμος Λεμεσού ξεκαθαρίζει ότι οι πύργοι που εντάσσονται στη δικαιοδοσία του Δήμου ηλεκτροδοτούνται μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, η εγκατάσταση των οποίων έγινε κατά την ανέγερση τους, και για την οποία είχε την ευθύνη το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ».

Σημειώνει ταυτόχρονα ότι παρά το γεγονός ότι οι πύργοι στους οποίους εντοπίζονται προβλήματα δεν ανεγέρθηκαν από το Δήμο και παρά το ότι δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί επισήμως σε σχέση με τις ανάγκες ηλεκτροδότησης, ο Δήμος Λεμεσού είναι πρόθυμος να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο προς επίλυση του ζητήματος.

Συγκεκριμένα, εκφράζει ετοιμότητα να συνδράμει στις διαδικασίες για εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος, νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πρόνοιες και υποδομές στους πύργους.