Από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, μέχρι τη διακοπή των μαθημάτων για τις αργίες των Χριστουγέννων, τα Λύκεια, οι Τεχνικές Σχολές και οι αντίστοιχες τάξεις σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς επίσης και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργούν με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης, χωρίς την προσέλευση των μαθητών/τριών στα σχολεία και φοιτητών/τριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναφέρει, σε ανακοίνωση του μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και το Διάταγμα που εκδόθηκε, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Σημειώνει ότι τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές θα συνεχίσουν τα μαθήματα με διαδικασία διδασκαλίας εξ αποστάσεως, στη βάση του προγραμματισμού που έχει γίνει σε όλα τα σχολεία, και ως εκ τούτου, καλούνται οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς τους να μεριμνήσουν, ούτως ώστε με τη χρήση του ατομικού λογαριασμού που διαθέτουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τηλεκπαίδευσης, να συμμετέχουν στις τάξεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα λειτουργούν.

Αναφέρει, επίσης, ότι σύμφωνα με το Διάταγμα, αναστέλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όλες οι ομαδικές αθλητικές ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά μέχρι 18 ετών.

Αναστέλλεται η Λειτουργία Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων

Σε άλλη ανακοίνωσή του αναφορικά με τη λειτουργία Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων, σε συνέχεια του σημερινού Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερ.09/12/2020, το Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι από τη Δευτέρα 14/12/2020 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων, όλων των βαθμίδων (Δημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης και για ενήλικες).

Νοείται ότι, επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση, καθώς και η διδασκαλία με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτή.