Διευκρινίσεις για τα μέτρα που θα ισχύσουν την Καθαρά Δευτέρα, σε συνάρτηση με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέδωσε το απόγευμα το Υπουργείο Υγείας.

Όπως τονίζεται, επιτρέπεται η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους συναθροίσεων και συγκεκριμένα σε φράγματα, πάρκα, γραμμικά πάρκα, πλατείες, μονοπάτια της φύσης του Τμήματος Δασών και εκδρομικούς χώρους, ενώ ο μέγιστος αριθμός συναθροιζόμενων στους χώρους αυτούς είναι τα 6 άτομα ανά ομάδα, μη συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων προσώπων (έξι ενήλικες και επιπλέον τα παιδιά τους).

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε παιδότοπους που βρίσκονται εντός των χώρων αυτών.

Για σκοπούς μετάβασης στους πιο πάνω χώρους, αποστέλλεται γραπτό μήνυμα (sms) στο 8998 με την επιλογή του αριθμού 6.

Η πρόσβαση στους πιο πάνω χώρους επιτρέπεται μέχρι τις 8:30 το βράδυ.

Η απαγόρευση μετακίνησης αρχίζει στις 9 το βράδυ.

Με στόχο την ψυχολογική ανάκαμψη όλων των πολιτών και έχοντας πάντοτε υπόψη την ανάγκη για προστασία τόσο της ατομικής υγείας όσο και της Δημόσιας Υγείας, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση, εάν προτίθενται να μετακινηθούν κατά τη μέρα της Καθαράς Δευτέρας.

Γνώμονας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι η ασφάλεια και προστασία του εαυτού μας και του συνόλου, τηρώντας όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής προφύλαξης.