Υπό κατεδάφιση λόγω επικινδυνότητας, βρίσκεται το κτήριο, στο οποίο χθες κατέρρευσε μέρος προέκτασης της οροφής, διευκρινίζει ο Δήμος Λεμεσού, ως απάντηση σε δημοσιεύματα περί «πτώσης μπαλκονιών».

Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι το κτήριο είχε κηρυχθεί επικίνδυνο και μετά από υποδείξεις της δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες προέβαιναν στην κατεδάφιση του.

Σημειώνεται δε ότι έχει εγκριθεί άδεια για κατεδάφιση και ανέγερση νέου κτηρίου, ενώ για αποφυγή πρόκλησης κινδύνου, οι ιδιοκτήτες περιέφραξαν το χώρο και εκπόνησαν σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

Καταληκτικά ο Δήμος σημειώνει ότι ως εκ τούτου το περιστατικό δεν αφορούσε πτώση μπαλκονιών, αλλά επιχείρηση κατεδάφισης οικοδομής.