Σε σημαντικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας που αφορούν τη λειτουργία βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε η Αστυνομία, κατόπιν επιστολής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΟΕΒ προς τα μέλη της, στην επιστολή της Αστυνομίας διασαφηνίζεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

Ως προς την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, τροφίμων και ποτών να παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή, διευκρινίζεται αδιαμφισβήτητα ότι όλα τα υποστατικά θα παραμένουν κλειστά και ότι η προσέλευση του κοινού απαγορεύεται ρητώς.

Παράλληλα, η Αστυνομία θεωρεί ότι η δυνατότητα για κατ’ οίκον παράδοση, μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου, εξακολουθεί να υφίσταται κατά τις Κυριακές, αλλά με αυτονόητη υποχρέωση τήρησης όλων των υπόλοιπων περιοριστικών μέτρων που καθορίζονται μέσω διατάξεων των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Σε καμιά περίπτωση η παράδοση των όποιων προϊόντων, που ενδεχομένως θα παραγγελθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να γίνεται έξω από τα υποστατικά των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ή στον περιβάλλοντα χώρο με προσέλευση του κοινού, τονίζεται από πλευράς Αστυνομίας, όπως ενημερώνει η ΟΕΒ.

Αναφέρεται, επίσης, ότι έγιναν οι αναγκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στους Αστυνομικούς Διευθυντές των Επαρχιών.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση της ηγεσίας της Αστυνομίας, η ΟΕΒ επισημαίνει: «Μοναδικός μας στόχος είναι η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινού, αλλά και η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, όπου τούτο είναι εφικτό, χωρίς κινδύνους για την υγεία, για να καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση της οικονομίας όταν ελεγχθεί η επιδημία».

Απευθύνει ταυτόχρονα έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν την ευχέρεια διεξαγωγής εργασιών, είτε με τους παραδοσιακούς τρόπους είτε με ηλεκτρονικό εμπόριο και παρόμοιες ρυθμίσεις, να τηρούν αυστηρά τις πρόνοιες των Διαταγμάτων.

«Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, με τους αριθμούς των κρουσμάτων κορωνοϊού να αυξάνονται την ώρα που η συλλογική προσπάθεια για προστασία της υγείας του πληθυσμού κορυφώνεται, οι επιχειρήσεις μας έχουν ιερό καθήκον να μεριμνήσουν για τη μέγιστη προστασία εργαζομένων και κοινού», σημειώνει η Ομοσπονδία.

Προσθέτει δε, «πως είναι προφανές ότι τυχόν χαλαρή ή ελλιπής εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλουν τα υφιστάμενα Διατάγματα, δεν θα οδηγήσει μόνο σε αστυνομική καταστολή και δίωξη των παραβατών, αλλά θα καταστήσει αναπόφευκτη την αυστηροποίηση των Διαταγμάτων και την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για όλους».

Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου

Αναφορικά με τη Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου και κατόπιν περαιτέρω διευκρινίσεων σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΟΕΒ ενημερώνει επίσης για μια σειρά από θέματα.

Διευκρινίζει ότι οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, για τη μετακίνησή τους προς και από την εργασία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το έντυπο Α – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. Καινούργιο έντυπο χρειάζεται να εκδίδεται μόνο σε περίπτωση που αλλάξει το πλαίσιο του ωραρίου εργασίας.

Νοείται, όπως σημειώνεται, ότι για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας ή ακανόνιστο ωράριο, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο να αναγράφεται το πρόγραμμα των ωρών εργασίας τους και το οποίο θα αντικαθίσταται με νέα βεβαίωση, όποτε διαφοροποιείται το πρόγραμμα ωρών εργασίας τους.

Τέλος, νοείται ότι εργαζόμενοι που είναι σε αναμονή (on call), πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τη βεβαίωση του Εντύπου Α, στην οποία θα αναγράφονται επακριβώς οι ημέρες και ώρες της on call εργασίας.

Η ΟΕΒ παρακαλεί, τέλος, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.