Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης της σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ανακυκλωμένου νερού στην Παρεκκλησιά, που προκλήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Όπως ανέφερε στο Κανάλι 6 η Επαρχιακή Μηχανικός του Τμήματος Υδάτων στη Λεμεσό, Ηλιάνα Τόφα, το Τμήμα βρίσκεται από το πρωί σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αποφασιστεί πως θα εκτελεστεί με ασφάλεια η εργασία.

Αυτό, όπως μας λέχθηκε, επειδή πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη εργασία που πρέπει να εκτελεστεί πολύ προσεκτικά, λόγω του ότι πολύ κοντά στον αγωγό υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και γραμμή της ΑΗΚ, που υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν.

Ανακοίνωση του Τμήματος Υδάτων ανέφερε ότι η βλάβη προκλήθηκε από εργασίες εργολάβου άλλης Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Τμήμα Υδάτων κάλεσε τους αρδευτές όπως περιοριστούν στις ελάχιστες αναγκαίες ποσότητες για άρδευση μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης, ενώ καταβάλλει προσπάθεια ώστε να συμπληρωθεί η παροχή νερού από άλλες πηγές.

Λόγω της βλάβης, η υπόγεια διάβαση του δρόμου που ενώνει τη λεωφόρο Αμαθούντος με την Παρεκκλησιά παραμένει κλειστή για την τροχαία κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να προκαλείται συμφόρηση στην περιοχή λόγω και της διέλευσης μεγάλων φορτηγών.

Από τα Δημόσια Έργα μας λέχθηκε πως θα τοποθετηθούν πρόσθετες πινακίδες που θα προτρέπουν τους οδηγούς να πηγαίνουν μέσω του κόμβου της Μονής.