Απόφαση, με βάση την οποία κρατική γη θα μπορεί να παραχωρείται για σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, έλαβε στη χθεσινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική που απέκτησε ο τομέας της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει με μέτρα για στήριξη του τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται, αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο πυλώνα για προσέλκυση επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων και, κατ’ επέκταση, συνεισφέρει στην οικονομία του τόπου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών, με στόχο την αξιοποίηση της κρατικής γης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

“Η τροποποίηση των Κανονισμών κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου και του αυξημένου ενδιαφέροντος από τοπικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα για ανάπτυξη νέων και επέκταση υφιστάμενων πανεπιστημιακών υποδομών στην Κύπρο. Η διάθεση κρατικής γης για την ίδρυση, την επέκταση και τη λειτουργία Πανεπιστημίων, πολλαπλασιάζει τις επιλογές και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Κύπριους και τους ξένους φοιτητές, αναβαθμίζοντας τη θέση της Κύπρου στον χάρτη της εκπαίδευσης” αναφέρει το Υπουργείο.

Οι τροποποιητικοί Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ