Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για λογαριασμό του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου Λεμεσού (ΠΣΣ Λεμεσού), ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει με την υιοθέτηση λογοτύπου για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) και προκηρύσσει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το λογότυπο πρέπει να χαρακτηρίζει τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, τον ρόλο και την αποστολή του και πρέπει να ενσωματώνει ή να παραπέμπει στις έννοιες του «νερού», της «αποχέτευσης», του «περιβάλλοντος» και της «οικοδομικής ανάπτυξης».

Θα πρέπει παράλληλα, προστίθεται,  να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και έμπνευση, αφού θα αποτελέσει την ταυτότητα και το διακριτικό γνώρισμα του νεοσύστατου ΕΟΑ Λεμεσού. 

«Το λογότυπο πρέπει να παραπέμπει στο όραμα του ΕΟΑ Λεμεσού, ήτοι στην δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου Δημόσιου Οργανισμού, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας και θα προάγει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την οικοδομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Στην πρόταση που θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή και το ΠΣΣ Λεμεσού, θα δοθεί χρηματικό έπαθλο ύψους €750.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www.sbla.com.cy/annoucements/453.

Πηγή: ΚΥΠΕ