Η απόκτηση γλωσσικών δεξιότητων στα ελληνικά είναι καίριας σημασίας για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, για την κοινωνικοποίησή τους και τη σύνδεσή τους με το σχολικό και τοπικό περιβάλλον. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο οργανισμός CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και την εταιρία INNOVADE LI, ανέπτυξαν δεκαέξι διαδικτυακά παιχνίδια που λειτουργούν συμπληρωματικά στα μαθήματα που προσφέρονται σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός, τα παιχνίδια  είναι σχεδιασμένα στη βάση εξειδικευμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία γλωσσών, βοηθώντας τα παιδιά να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στα Ελληνικά. Είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα geiaxara.eu.

«Κυρίως επιτρέπουν τη μάθηση με ένα ανάλαφρο και διασκεδαστικό τρόπο μέσω απλών ερωτήσεων υπό τη μορφή κουίζ που εξετάζουν τις γνώσεις των παιδιών στη γραμματική, την ορθογραφία και το λεξιλόγιο, παρέχοντας τη σωστή απάντηση σε περίπτωση λάθους. Είναι εύκολα προσβάσιμα και εύχρηστα ώστε να μπορούν να τα παίξουν με ευκολία οι μαθητές από το σπίτι ή να τα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του μαθήματος των ελληνικών. Ήταν δε ιδιαίτερα χρήσιμα για τους μαθητές κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω του COVID-19 καθώς προωθήθηκαν από την πλατφόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μαζί με άλλα παρόμοια εργαλεία ως βοηθήματα για να συνεχίσουν τα παιδιά τη μάθηση τους ενόσω τα σχολεία παρέμεναν κλειστά», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου του CARDET. 

Τα παιχνίδια και η ιστοσελίδα geiaxara.eu έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)» – Γεια Χαρά (Geia Xara). Το έργο περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας από βασικό έως ενδιάμεσο επίπεδο, και το πρόγραμμα γονέων διαμεσολαβητών, τα οποία πραγματοποιούνται σε σχολεία παγκύπρια. Το έργο «Γεια Χαρά» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.