Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που δήλωναν πως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους ζεστό είχε η Κύπρος το 2022 σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το 2022, το 19,2% του πληθυσμού στην Κύπρο (9,3% στον μέσο όρο της ΕΕ) δήλωνε ότι δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση. Σε σύγκριση με το 2021, το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στην Κύπρο (από 19,4%), ενώ σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκε αύξηση κατά 2,4 πμ.

Το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκε στη Βουλγαρία (22,5%), ενώ ακολουθούσαν η Κύπρος (19,2%), η Ελλάδα (18,7%), η Λιθουανία και η Πορτογαλία (17,5% στη κάθε χώρα), η Ισπανία (17,1%) και η Ρουμανία (15,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (1,4%), το Λουξεμβούργο (2,1%), τη Σλοβενία (2,6%), την Αυστρία (2,7%), την Τσεχία (2,9%), τη Σουηδία (3,3%) και τη Εσθονία (3,4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ