Με υψωμένα τα γυμνά κλαδιά του στον ουρανό το «δέντρο-ικέτης» οικτίρει τη μοίρα του. Κι εμείς τον κλαδευτή του Δήμου για την τακτική στο βαθύ οδυνηρό κούρεμα του πρασίνου. Μη τυχόν δεν αφήσουμε κι άλλο σημάδι ακαλαισθησίας στην πόλη. Η …«φρέσκια» εικόνα λήφθηκε στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού