Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν ζήτησε με την ορθή διαδικασία τον φάκελο για περίπτωση πολιτογράφησης ξένου επενδυτή από το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει το Υπουργείο, αναφορικά με ανάρτηση που είχε κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε κοινωνικό δίκτυο για το θέμα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, ζητήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως τα όποια αιτήματα για παραχώρηση στοιχείων να υποβάλλονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας, δηλαδή από το Γενικό Ελεγκτή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου».

Αντί αυτού, αναφέρει η ανακοίνωση, «λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μηνύματα με λειτουργούς του Υπουργείου, ζητώντας πρόσβαση στον συγκεκριμένο φάκελο, κάτι το οποίο δεν αποτελεί ορθή πρακτική, γεγονός το οποίο επισημάνθηκε επανειλημμένα».

Το Υπουργείο σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής έχει νομική ευθύνη για την επεξεργασία και διάθεση των οποιωνδήποτε στοιχείων αφορούν το Υπουργείο, «κάτι που επισημάνθηκε ξανά πρόσφατα από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα».

Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο αναφέρει ότι δόθηκαν οδηγίες να παραχωρηθεί η αιτούμενη πρόσβαση «και ακολούθως, θα υπάρξει ξανά γραπτή ενημέρωση του Γενικού Ελεγκτή, ώστε να ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία αναφορικά με αιτήματα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε για την άσκηση των συνταγματικών του καθηκόντων».

Επιπλέον, το Υπουργείο διευκρινίζει πως ο συγκεκριμένος φάκελος ήταν στη διάθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της πρόσφατης έρευνάς του, καθώς επίσης εξετάστηκε από τη σχετική Ερευνητική Επιτροπή και δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σχόλια ή εισηγήσεις ούτε στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ούτε στην Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής.

Όσον αφορά ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για παροχή στοιχείων αναφορικά με την κατοχή τουρκοκυπριακών κλήρων από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, και από άλλα πρόσωπα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι ζήτησε τις απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα, καθώς προσθέτει ότι «πρόσφατα, για το ίδιο θέμα η Επίτροπος ζήτησε με επιστολή της εξηγήσεις από το Υπουργείο αναφορικά με τη διάθεση ανάλογων στοιχείων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Μόλις δοθεί η συγκατάθεση της Επιτρόπου, τότε θα δοθούν άμεσα τα αιτούμενα στοιχεία στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας».