Δεν θα μένουν πια στάσιμοι οι μαθητές στο γυμνάσιο εξαιτίας χαμηλών επιδόσεων, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου.

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης εγκρίθηκε το πρωί της Τετάρτης από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

«Στο εξής, οι μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που έχουν, δηλαδή θα προάγονται ανεξαρτήτως επιδόσεως», ανέφερε ο κ. Προδρόμου. Σημείωσε ότι το θέμα αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό μαθητών, μερικές δεκάδες κάθε χρόνο, σε πληθυσμό 23.000 μαθητών.

Σκοπός της πρότασης είναι να αποφευχθεί η ψυχολογική πίεση που δημιουργείται με τη στασιμότητα και που μπορεί να οδηγήσει και σε τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, ανέφερε ο Υπουργός. «Είναι ανώφελο να δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με αμφίβολο όφελος», ανέφερε. Υπογράμμισε ότι το εκπαιδευτικό όφελος από τη διαδικασία επανάληψης της χρονιάς λόγω επίδοσης, είναι «ασήμαντο ή και ανύπαρκτο».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι με αυτή την πρόταση επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση χρόνου μέχρι και 10 εργασίμων ημερών, πέρα από τον διοικητικό χρόνο που ξοδεύεται για αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Αυτός ο χρόνος, σύμφωνα με τον Υπουργό, μπορεί να διατεθεί για την καλύτερη οργάνωση και κατανομή της χρονοσειράς του έτους και την οργάνωση των μαθημάτων για όλα τα παιδιά και θα υπάρχει ο χρόνος για να γίνονται επαναλήψεις ή μαθήματα εμπέδωσης εκεί και όπου χρειάζεται. Ακόμα, σε αυτόν τον χρόνο θα μπορούν να προστεθούν κάποιες θεματικές, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θέματα πολιτειότητας κ.λπ.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι για τη στασιμότητα λόγω μεγάλου αριθμού απουσιών ότι εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός, όπως είναι, καθώς σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά θεωρείται ότι δεν έχουν φοιτήσει.

Ο κανονισμός τροποποιείται ειδικά για τα γυμνάσια, καθώς από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι τα 15 χρόνια. Δεν αποκλείεται στη συνέχεια, σημείωσε, αναλόγως και των αποτελεσμάτων, να επεκταθεί η ίδια ρύθμιση και για το Λύκειο.

Επιλογή κατεύθυνσης ανάλογα με τις ελάχιστες επιδόσεις

Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση των κανονισμών, προβλέπεται ότι για τη μετάβαση από την γ’ γυμνασίου στο λύκειο και στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων προσανατολισμού, οι μαθητές θα προσανατολίζονται στις ανάλογες ομάδες μαθημάτων αναλόγως με τις ελάχιστες επιδόσεις που θα πρέπει να έχουν στα αντίστοιχα μαθήματα.

«Θα πρέπει να ενταχθούν σε ομάδα μαθημάτων στην οποία θα έχουν καταγεγραμμένο βαθμό στο απολυτήριο τουλάχιστον τη βάση, 10/20, στα εξειδικευμένα μαθήματα της αντίστοιχης ειδίκευσης», σημείωσε ο Υπουργός.

Όπως είπε, αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το φαινόμενο αριθμού μαθητών που είναι ενταγμένοι σε ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Αυτό αφορά «εκείνους τους μαθητές που γνωρίζουμε από τα τρία έτη τις επιδόσεις στις γραπτές αξιολογήσεις και φαίνεται ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή στην αντίστοιχη ομάδα προσανατολισμού», σημείωσε, καθώς θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο όφελος σε μια διαφορετική ομάδα προσανατολισμού.

Σημείωσε ότι αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει μετά από 4 χρόνια, καθώς θα αφορά αυτούς που θα εγγραφούν στο γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Μέτρα για την παραβατικότητα στα σχολεία

Μετά από συζητήσεις με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, τη Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και τον Σύνδεσμο Διευθυντών των σχολείων, το Υπουργείο αποφάσισε να ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας και να ενδυναμώσει τις πολιτικές του στο θέμα της παραβατικότητας στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, σε αριθμό γυμνασίων θα υπάρχει σε δοκιμαστική βάση επιτηρητής, «φύλαξη δηλαδή του σχολείου που θα προσλαμβάνονται για να εξυπηρετήσουν αυτό τον σκοπό», είπε ο Υπουργός, όπως προβλέπεται και στα λύκεια.

Επιπλέον, θεσπίζεται και ξεκινά ειδική επιμόρφωση σε πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου τμήματος στη δημοτική και μέση εκπαίδευση. Ο κ. Προδρόμου είπε ότι έχει ετοιμαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα για θέματα παραβατικότητας, βίας και εκφοβισμού, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα περιστατικά που σημειώνονται.

«Οι υπεύθυνοι τμήματος δεν είναι βεβαίως οι μόνοι που θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Βρίσκονται όμως πιο κοντά από όλους στα παιδιά, είναι στην πρώτη γραμμή και έχουν συνήθως την καλύτερη και άμεση γνώση για τις τάσεις που αναπτύσσονται στη σχολική ομάδα μιας τάξης, τις τάσεις μεταξύ των μαθητών, τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά και μπορούν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα κάποια πράγματα, άρα μπορούν να συμβάλουν και σε επίπεδο πρόληψης», ανέφερε.

Οι εκπαιδευτικοί με καθήκοντα υπεύθυνου τμήματος, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και την ομάδα άμεσης παρέμβασης, θα μπορούν να εντοπίζουν περιστατικά που αξίζουν προσοχής και χειρισμού και να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπου σημειώνονται.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, υπογράμμισε, «ως Υπουργείο δεν αναμένουμε, ούτε η κοινωνία θα πρέπει να αναμένει, από τους εκπαιδευτικούς υπερβολικά πράγματα εκεί όπου σημειώνονται γεγονότα τα οποία είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας».

Ένα τρίτο μέτρο είναι η ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθώς έχει πρόσφατα προσληφθεί επιπλέον προσωπικό και οι ψυχολόγοι «με την αλλαγή που δρομολογείται στις Επαρχιακές Επιτροπές για την αξιολόγηση της ειδικής εκπαίδευσης να μπορούν να διαθέσουν σε αυτά τα περιστατικά περισσότερο χρόνο».

Τέταρτο μέτρο, ανέφερε ο Υπουργός, είναι η ενεργοποίηση του νόμου για τη βία και την παραβατικότητα που έχει ψηφιστεί, μετά από κάποιες αλλαγές «που πρέπει να γίνουν για να γίνει πρακτικά εφαρμόσιμος», κάτι που το Υπουργείο θα συζητήσει με τη Βουλή, όπως είπε.

Σε κίνδυνο το κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας από το “Κύπρος-Το Αύριο” από τις αντιδράσεις, λέει ο Υπουργός

«Είναι με λύπη που διαπιστώνουμε ότι κινούνται κάποιοι κύκλοι αυτή τη στιγμή με πιθανό αποτέλεσμα να ματαιώσουν ένα κομμάτι από το σχέδιο “Κύπρος – Το Αύριο”, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα κομμάτι του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την προδημοτική εκπαίδευση», είπε ο κ. Προδρόμου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι πιθανόν να αρνηθούμε σε περισσότερα από 8.000 παιδιά ηλικίας 4 χρόνων και κάτι και τις οικογένειές τους, το ευεργέτημα της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης», ανέφερε, «διότι υπάρχει μία στενά συντεχνιακή άποψη, η οποία ακούμε να προβάλλεται στη Βουλή».

Ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο έχει φροντίσει στον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό να ενταχθεί αριθμός αυτών των παιδιών στη δημόσια προδημοτική εκπαίδευση, αλλά «δεν διανοούμαστε ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση αν είναι δημόσια ή ιδιωτική η προδημοτική» και να μην προσφερθεί αυτή η δυνατότητα στα νοικοκυριά.

Πηγή: ΚΥΠΕ