(α) τη λειτουργία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης στις 10 Ιανουαρίου 2022, όπως έχει προηγουμένως αποφασιστεί από Υπουργικό Συμβούλιο.

 Υπενθυμίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό κατά στην επιστροφή τους στις 10 Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητική εξέταση Rapid test ισχύος 48 ωρών.

 Εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 6 ετών.

 

 • Υπενθυμίζεται ότι η προδημοτική, τα νηπιαγωγεία και οι βρεφοκομικοί σταθμοί επαναλειτουργούν κανονικά από τις 7 Ιανουαρίου 2022.

 

 

(β) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test δύο φορές την εβδομάδα

 

 • Οι κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τα σχολεία για τη διενέργεια της εξέτασης Rapid test, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

 

 • Υπενθυμίζεται πως, στη μέση εκπαίδευση οι μαθητές προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test ισχύος 72 ωρών.

 

 • Υπενθυμίζεται ότι, από την άνω υποχρέωση εξαιρούνται οι μαθητές/μαθήτριες που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα (δύο δόσεις) ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης ισχύος 180 ημερών.

 

 

(γ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, μειώνεται ο αριθμός των συναθροίσεων σε οικίες στα 10 άτομα

 

 • Στα 10 άτομα δεν συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά μέχρι 12 ετών.

 

(δ) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, καθορίζεται ανώτατο όριο σε 200 άτομα για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ

 

 • Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι καθορίζεται στα 8 άτομα.

 

 • Υπενθυμίζεται πως η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα.

 

 • Υπενθυμίζεται ότι στους πιο πάνω χώρους απαγορεύεται ο χορός.

 

(ε) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, καθορίζεται ανώτατο όριο σε 200 άτομα για εκκλησίες και χώρους θρησκευτικής λατρείας, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ

 

 • Υπενθυμίζεται πως για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι πολίτες υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μάσκα και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

 

 • Συστήνεται όπως, οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας (τύπου ΚN95 ή τύπου FFP2).

 

 • Συστήνεται όπως, αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου.

 

 (στ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, είναι η υποχρεωτική η επίδειξη αποδεικτικού ταυτοποίησης, κατά τη διάρκεια ελέγχου του Safepass στους χώρους όπου απαιτείται, με τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς και/ή υπεύθυνους των υποστατικών/επιχειρήσεων να προχωρούν στην ταυτοποίηση των στοιχείων

 

 • Αποδεικτικό ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο).

 

(ζ) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, αυξάνεται το ποσοστό τηλεργασίας μέχρι το 50% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

 • Διευκρινίζεται πως, το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι και άτομα που έκαναν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους.

 

 • Προτεραιότητα να δίνεται στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

 

 • Από το μέτρο της τηλεργασίας εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα.

 

 • Εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες όπου ο εκάστοτε Προϊστάμενος ρυθμίζει την εξαποστάσεως εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

 • Οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα κατά της Covid-19 με τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια και μία δόση για το μονοδοσικό εμβόλιο, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης (ισχύος 180 ημερών) υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test ισχύος 7 ημερών. O έλεγχος διενεργείται με την επίδειξη γραπτού μηνύματος ή προσκόμισης του αποτελέσματος σε έντυπη μορφή.

 

 • Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου στην περίπτωση διδοσικών εμβολίων ή 2η δόση στην περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.

 

 • Οι εργαζόμενοι (18+) που δεν έλαβαν καμία δόση εμβολίου, υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση PCR ισχύος 72 ωρών ή Rapid test ισχύος 48 ωρών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus.

 

 • Για τα εμβολιασμένα άτομα ή τα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 ή τα άτομα που εξαιρούνται από τον εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους, η εξέταση Rapid test παραχωρείται δωρεάν στα σημεία δειγματοληψίας. Αυτό ισχύει και για τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και δεν έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2ηδόσης.

 

 • Κάθε οργανισμός, εταιρεία, επιχείρηση, δύναται να ορίσει συγκεκριμένη ημέρα στην οποία θα γίνεται ο έλεγχος των εργαζομένων για την εβδομαδιαία εξέταση Rapid test.

 

 • Διευκρινίζεται πως, εάν σε ένα χώρο εργασίας καταγραφεί αλυσίδα μετάδοσης, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως θα υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test.

 

(η) από τις 10 Ιανουαρίου 2022, η διαμονή και η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές μονάδες/τουριστικά καταλύματα θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα ή που άρχισαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2ης ή της 3ης δόσης εμβολίου

 

 • H είσοδος επιτρέπεται σε άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη 2η δόση. Μέχρι να παρέλθει η χρονική περίοδος για τη λήψη της 2η δόσης ή στην περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου οι 14 ημέρες, οι πολίτες υποχρεούνται όπως προσκομίζουν αρνητική εξέταση Rapid test η οποία τους παραχωρείται δωρεάν.

 

(θ) χορήγηση επιπρόσθετης συσκευασίας με 5 self-test στα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης (διάρκειας 180 ημερών)

 

 • Η συσκευασία self-test θα χορηγείται και στα παιδιά ηλικίας 12-17 που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και δεν έχει παρέλθει η περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της 2ης δόσης ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης.

 

 • Όσοι πολίτες δεν έλαβαν την πρώτη συσκευασία, θα μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2022.

 

 • Η ημερομηνία διάθεσης της 2ης συσκευασίας self-test στους πολίτες, θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

(ι) οι στενές επαφές ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού ή νόσησης, θα υποβάλλονται σε εξέταση ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test την 3η και την 5η ημέρα από την τελευταία ημέρα επαφής με το κρούσμα

 

 • Οι εξετάσεις Rapid test θα διενεργούνται δωρεάν σε μονάδες όπου θα υποδείξει το Υπουργείο Υγείας και η διαδικασία που θα ακολουθείται θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Τι ισχύει ανά περίπτωση σε στενές επαφές:

 

Ενισχυτική δόση εμβολίου (booster), σε ισχύ από την ίδια ημέρα από την ενισχυτική δόση:

 • Το άτομο δεν υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί, νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα). Σύσταση για Rapid test την 3η και 5η ημέρα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν.

 

Πλήρης εμβολιασμός με οποιοδήποτε εμβόλιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία (2 δόσεις εμβολίου ή 1 δόση μονοδοσικού εμβολίου + 14 ημέρες) και δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση:

 • Το άτομο δεν υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί, νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα). Υποχρεωτική εξέταση Rapid test την 3η και 5η ημέρα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν. Σύσταση για PCR την 7η ημέρα από την επαφή.

 

Άτομα που έχουν διαγνωστεί/νοσήσει παλαιότερα ως κρούσματα με PCR ή Rapid Test Αντιγόνου και δεν έχει παρέλθει διάστημα 90 ημέρων από την αποδέσμευσή τους:

 • Το άτομο δεν υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί, νοουμένου ότι τηρούνται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (μάσκα, υγιεινή των χεριών, τήρηση απόστασης από άλλα άτομα, μείωση των επαφών, αυτοέλεγχος για συμπτώματα). Υποχρεωτική εξέταση Rapid test την 3η και 5η ημέρα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν. Σύσταση για PCR την 7η ημέρα από την επαφή.

 

Πλήρης εμβολιασμός με οποιοδήποτε εμβόλιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία (2 δόσεις εμβολίου ή 1 δόση μονοδοσικού εμβολίου + 14 ημέρες) αλλά έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών από την τελευταία δόση:

 • Το άτομο υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί για 14 ημέρες από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 14 ημέρες μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 7η ημέρα από την επαφή ή αργότερα, με κόστος που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος. Υποχρεωτική εξέταση Rapid test την 3η και 5η ημέρα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν.

Άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης:

 • Το άτομο υποχρεούται να αυτοπεριοριστεί για 14 ημέρες από την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 14 ημέρες μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 7η ημέρα από την επαφή ή αργότερα με κόστος που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος. Υποχρεωτική εξέταση Rapid test την 3η και 5η ημέρα μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης που θα παρέχεται δωρεάν.

 

 • Εξαιρούνται οι επαγγελματίες υγείας για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο που ανακοινώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021.

 

(ια) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την απαγόρευση εξόδων/διανυκτερεύσεων ενοίκων από κλειστές δομές και γηροκομεία.

 

 • Υπενθυμίζεται ότι, οι επισκέψεις σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κλειστές δομές και γηροκομεία επιτρέπεται μόνο εάν δοθεί έγκριση από τη διεύθυνση μετά από προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ισχύος 24 ωρών για επείγουσες και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

(ιβ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την άρση της υποχρεωτικής κρατικής καραντίνας των επιβατών που προέρχονται από τις χώρες Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Λεσότο, Εσουατίνι, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Μποτσουάνα.

 

(ιγ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όσοι αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και αρνούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR πέραν της ποινικής ευθύνης, θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για τη περίοδο 14 ημερών.

 

 • Θα μπορούν να αποδεσμευτούν νωρίτερα μόνο εάν συναινέσουν στη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης PCR. Τα έξοδα καραντίνας και εξέτασης θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον πολίτη.

 

(ιδ) από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών προ της αναχώρησης τους προς τη Δημοκρατία.