ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 0.1%

Εγγεγραμμένοι:649Ψήφισαν:417 (64.25%)Αποχή:232 (35.75%)

Έγκυρα:414 (99.28%)Άκυρα:2 (0.48%)Λευκά:1 (0.24%)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 50.72%

210 +13.1%

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 49.28%

204 +21.2

ΛΕΜΕΣΟΣ