Την παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2022, με δαπάνη €17.1 εκατομμύρια, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση το Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα παραχωρηθεί στις ίδιες κατηγορίες των δικαιούχων που δόθηκε το 2021

Πιο συγκεκριμένα σε:

  • Δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),
  • Σε όσους λαμβάνουν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου,
  • Το επίδομα Πολύτεκνης Μάνας,
  • Τους λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, και
  • Εγκλωβισμένους και παιδιά εγκλωβισμένων που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές.
  • Το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα παραχωρηθεί φέτος και σε δικαιούχους που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, με συνολικό εισόδημα μέχρι €19.500 και καταθέσεις μέχρι €10.000.

Οι ημερομηνίες στις οποίες θα γίνουν τα εμβάσματα για το Χριστουγεννιάτικο επίδομα θα ανακοινωθούν σε νέα ανακοίνωση. Στόχος είναι οι επιπρόσθετες πληρωμές να γίνουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα και ένα νέο σχέδιο απλοποίησης της διαδικασίας λήψης του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Με το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την αρμόδια Υφυπουργό, θα μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για παραχώρηση της μικρής επιταγής. Η αίτηση για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου αποσυνδέεται από την υποχρέωση παράλληλης αίτησης για το ΕΕΕ, μια διαδικασία η οποία ήταν χρονοβόρα.

Η σημαντικότερη αλλαγή ωστόσο είναι το γεγονός ότι δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση, αφού είχε διαφανεί ότι αρκετοί που λάμβαναν το επίδομα πριν από το 2014, δεν αξιοποίησαν την παράταση που δόθηκε, ετεροχρονισμένα από την κυβέρνηση και δεν μπορούσαν να πάρουν την μικρή επιταγή.

Η υφυπουργός πρόνοιας ανέφερε ότι με το σχέδιο αυτό διορθώνονται οι όποιες αδυναμίες υπήρχαν, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος το χαμηλότερο εισόδημα για ένα μονήρη συνταξιούχο να είναι τα 710 ευρώ και για ένα ζεύγος συνταξιούχων τα 1210 ευρώ.