Λόγω βλάβης που προξενήθηκε σε αγωγό κατά την διάρκεια των εργασιών του αποχετευτικού έχει διακοπεί η τροφοδοσία νερού σε μεγάλο Τμήμα της Παρεκκλησιάς

Όπως αναφερει ανακοίνωση του Κοινοτικου συμβουλίου η βλάβη αναμαίνεται να επιδιορθωθεί σήμερα μετά το μεσημέρι γιατί οφείλεται σε αγωγό που δεν εμφανιζόταν στα σχέδια της υδατοπρομήθειας και δεν υπήρχαν τα υλικά για άμεση επιδιόρθωση.