Συνεχίζοντας με προσήλωση προς τον στόχο της εμβολιαστικής θωράκισης έναντι της COVID-19 όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού και με στόχο να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός στην Κύπρο με τη 2η δόση των πολιτών που έχουν λάβει την 1η δόση στο εξωτερικό, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αρχικά ότι δικαιούχοι είναι μόνο τα άτομα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Κύπριοι πολίτες, είτε
Μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, είτε
Πολίτες εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ.
Η υποβολή των αιτημάτων για ραντεβού για τη 2η δόση στην Κύπρο μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά μέσω του 1474, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην εν λόγω επικοινωνία, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν όλα τα πιο κάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο
Αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού)
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία χορήγησης της 1ης δόσης
Είδος εμβολίου
Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επαρχία διαμονής
Η παραχώρηση ραντεβού γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή του αιτήματος, συνεπώς, τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μετά την άφιξη του ενδιαφερόμενου πολίτη στην Κύπρο.