Το Ανώτατο Δικαστήριο προέβη στην αύξηση της ποινής που επιβλήθηκε πρωτόδικα σε καταδικασθέντα, για υπόθεση που αφορούσε τη διάπραξη αδικημάτων σε σχέση με την παιδική πορνογραφία.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο αύξησε τη μέγιστη ποινή που διατάχθηκε πρωτόδικα από 3½ χρόνια σε 5 χρόνια, αναφέροντας πως οι επιβληθείσες ποινές στις κατηγορίες που αφορούσαν παιδιά κυρίως κάτω των 13 ετών «είναι έκδηλα ανεπαρκείς».

Ο καταδικασθείς κρίθηκε ένοχος σε πέντε κατηγορίες, στη βάση δικής του παραδοχής, από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, που αφορούσαν σε αδικήματα κατά παράβαση των Άρθρων 8(1), 8(6), 14(1)(34) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91(Ι)/2014, ενώ η πέμπτη Κατηγορία αφορούσε σε κατοχή πορνογραφικού υλικού κατά παράβαση των Άρθρων 2, 11(1)(δ) και 17 του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου 87(Ι)/2007.

Οι κατηγορίες 1 και 3 αφορούσαν πορνογραφικό υλικό με παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ οι κατηγορίες 2 και 4 κατοχή πορνογραφικού υλικού με παιδιά άνω των 13 ετών.

Η κατηγορία 5 αφορούσε σε βίντεο με παιδικό πορνογραφικό υλικό σαδιστικού περιεχομένου με παιδί κάτω των 13 ετών.

Στην απόφασή του, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου του 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει ότι «χωρίς αμφιβολία, η υπό εξέταση περίπτωση ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή και τούτο έχοντας υπόψη τόσο τον όγκο του πορνογραφικού υλικού, όσο και το επίπεδο στο οποίο αυτό κατατάσσεται, καθώς και το ότι σημαντικό μέρος αυτού αφορά σε παιδιά κάτω των 13 ετών».

«Δεν είναι, επίσης, άνευ σημασίας, αλλά αντιθέτως ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο και το γεγονός ότι η συνολική εγκληματική δραστηριότητα του εφεσίβλητου διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα», προσθέτει στην απόφαση.

Επίσης, σημειώνει ότι «το Κακουργιοδικείο, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε στα επιβαρυντικά στοιχεία της υπόθεσης, στην πράξη διαπιστώνουμε ότι αυτά δεν αντανακλώνται στο ύψος της ποινής, που τελικά επέβαλε στον Εφεσίβλητο στις Κατηγορίες 1 και 3».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αύξησε την ποινή φυλάκισης από 3½ χρόνια σε 5 χρόνια στην Κατηγορία 1, καθώς και 3½ χρόνια σε 5 χρόνια στην Κατηγορία 3, με τις ποινές να συντρέχουν.