Κατατέθηκαν χθες στην Βουλή προς ψήφιση τροποποιητικοί κανονισμοί για σταδιακή αύξηση μέχρι το 2026, των αποχετευτικών τελών στους Λεμεσιανούς, που επιβάλλονται στη βάση κατανάλωσης νερού.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που προωθούνται, το ανώτατο όριο του τέλους που θα μπορεί το ΣΑΛΑ να επιβάλει αρχίζει από τα 0,66 σεντς του ευρώ για κάθε κυβικό μέτρο που καταναλώνεται μέχρι το τέλος του 2022, για να φτάσει, με τις σταδιακές ετήσιες αυξήσεις, ως το 2026 στα 0,74 σέντ του ευρώ για κάθε κυβικό μέτρο νερού κατανάλωσης.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί προβλέπουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 5% μέχρι 15% στην περίπτωση που το τέλος χρήσης δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.