Αύξηση της παρουσίας της ινδικής μετάλλαξης στην Κύπρο διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα της αλληλούχισης στελεχών του ιού SARS-CoV-2 σε θετικά δείγματα, που διεκπεραιώθηκαν σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού.
 
Πιο συγκεκριμένα, από τα 170 δείγματα που έχει αποστείλει η Κύπρο για εργαστηριακή ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σε 5 δείγμα ανιχνεύθηκε το στέλεχος Β.1.617.2, δηλαδή το ινδικό στέλεχος – μετάλλαξη «Δέλτα».

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από το ECDC, για τα αποτελέσματα της αλληλούχισης στελεχών του ιού SARS-CoV-2 σε θετικά δείγματα, που διεκπεραιώθηκαν σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, ενημερώνει ότι ανιχνεύθηκαν παραλλαγές του ιού σε 170 δείγματα.

Όπως σημειώνει τα δείγματα αφορούν θετικά περιστατικά, που εντοπίστηκαν την περίοδο 9 Μαρτίου μέχρι 11 Ιουνίου.
 
Συγκεκριμένα, από τα 170 δείγματα προκύπτει ότι στα 158 ταυτοποιήθηκε το στέλεχος Β.1.1.7, δηλαδή το αγγλικό στέλεχος, στα 5 ανιχνεύθηκε το στέλεχος Β.1.617.2, δηλαδή το ινδικό στέλεχος ή μετάλλαξη «Δέλτα» και στα 7 δείγματα εντοπίστηκε το στέλεχος Β.1.525, το οποίο κατά το ECDC τοποθετείται στις παραλλαγές ενδιαφέροντος (variants of interest) και όχι στις παραλλαγές ανησυχίας (variants of concern) όπως το βρετανικό, το νοτιοαφρικανικό, το βραζιλιάνικο και το ινδικό στέλεχος.
 
Σχετικά με τα 5 δείγματα που ταυτοποιήθηκαν με το ινδικό στέλεχος, σημειώνεται πως αφορούν περιστατικά, οι δειγματοληψίες των οποίων έγιναν στις 25 Απριλίου (1 δείγμα), στις 20 Μαΐου (2 δείγματα), στις 21 Μαΐου (1 δείγμα) και στις 26 Μαΐου (1 δείγμα).

Σε σχέση με τα 7 δείγματα, στα οποία εντοπίστηκε το στέλεχος Β.1.525, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι η παραλλαγή αυτή προκαλεί σοβαρότερη ασθένεια ή αυξάνει τη μεταδοτικότητα, ωστόσο, σημειώνει πως οι αρμόδιοι οργανισμοί διεθνώς παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξή της.

Παρόλο, προσθέτει που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με περισσότερα δείγματα, για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα, το γεγονός ότι από 143 δείγματα που λήφθηκαν την περίοδο 3-16 Μαΐου, στα 2 εντοπίστηκε η ινδική μετάλλαξη (ποσοστό 1,4%) και από τα 44 δείγματα της περιόδου 17-30 Μαΐου, στα 4 εντοπίστηκε η ινδική μετάλλαξη (ποσοστό 9,1%) δείχνει μια αύξηση της παρουσίας της ινδικής μετάλλαξης στην Κύπρο.
 
Επηρεασμός επιδημιολογικών δεικτών λόγω της ινδικής μετάλλαξης

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το δεδομένο της ύπαρξης της ινδικής μετάλλαξης στην κοινότητα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τους επιδημιολογικούς δείκτες στην Κύπρο με την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και των νοσηλειών, κυρίως σε άτομα κάτω των 40 ετών.

Όπως επισημαίνει το ECDC, η παραλλαγή «Δέλτα» αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα, ενώ  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αύξηση της διασποράς και των περιστατικών σοβαρής νόσησης, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νεαρά άτομα.

Καταληκτικά, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει πως «ο μοναδικός τρόπος αποτροπής της εμφάνισης νέων επιθετικών στελεχών και εξάπλωσης τους είναι ο εμβολιασμός», σημειώνοντας ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα «για να υπάρχει η μέγιστη επιθυμητή αποτελεσματικότητα από τον εμβολιασμό, χρειάζεται να ολοκληρώνεται το εμβολιαστικό σχήμα, με τη χορήγηση και των δύο δόσεων στις περιπτώσεις εμβολίων που είναι διπλής δόσης».