Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, “λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα που αποφέρει κάθε χρόνο το Σχέδιο αυτό και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για συμμετοχή, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Κώστα Καδή, με την οποία εγκρίνεται εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου από το τρέχον έτος, με αύξηση του ποσού που θα διατίθεται από €75.000 σε €100.000”.

Επίσης, μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική προκήρυξη του Σχεδίου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέσω της οποίας θα δίδονται περαιτέρω πληροφορίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη από το κράτος του κόστους διενέργειας στειρώσεων, με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής των γάτων και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια και εγγεγραμμένες Φιλοζωικές Οργανώσεις, εφόσον υποβάλουν το ενδιαφέρον τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.