Νέο διάταγμα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, εξέδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Συγκεκριμένα, με το νέο διάταγμα απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο.

Εξάλλου, το νέο διάταγμα επιτρέπει την παρουσία και τις συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και/ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης και/ή άλλους χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 50 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών.

Σημειώνεται ότι από τον παρόντα Κανονισμό εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, συνεδριών και εκδηλώσεων, υπαίθρια και κλειστά θέατρα, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.

Στο μεταξύ, ο μέγιστος αριθμός προσώπων, οι οποίοι δύνανται να παρευρίσκονται ταυτόχρονα σε χώρους εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, συνεδριών και εκδηλώσεων, κλειστά και ανοικτά θέατρα, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ορίζει το Υπουργείο Υγείας, καθορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες  τις οποίες εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο.

Επίσης, το νέο διάταγμα καθιστά υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ καθιστά ακόμα υποχρεωτική και τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθώς και τις δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ άμεσα μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης Ιανουαρίου του 2021.