Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, για τα νέα μέτρα για αναχαίτηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Μπορείτε να βρείτε το διάταγμα εδώ