Κατόπιν πολλών αιτημάτων από ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επανέναρξη εκδηλώσεων γάμων και βαφτίσεων και για σκοπούς προγραμματισμού, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει για το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα, το οποίο τελεί υπό την αίρεση της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων:

• Φάση Α: 17 Μαΐου – 31 Μαΐου 2021
o 75 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή
o 200 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο
o Απαγορεύεται η δεξίωση/cocktail party

• Φάση Β: 1 Ιουνίου – 14 Ιουνίου 2021
o 150 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο, ή
o 280 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο
o Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο

• Φάση Γ: 15 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2021
o 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή
o 350 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο
o Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο

• Φάση Δ: 1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου
o 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο ή
o 400 άτομα σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο
o Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτερικό χώρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, τονίζεται ότι οι τέσσερεις φάσεις, όπως περιγράφονται πιο πάνω, θα υλοποιούνται αυστηρά μόνο εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν και νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Στόχος είναι η βαθμιαία επανεκκίνηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των πολιτών και τη διατήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης σε διαχειρίσιμο επίπεδο.