Το Γραφείο Επίτροπου Νομοθεσίας έχει ολοκληρώσει το έργο της ομάδας εργασίας, της οποίας προήδρευε, με όρους εντολής την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις πυρκαγιές. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποτροπή, μέσω και της αυστηροποίησης των ποινών.

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρεται ότι στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Αρχηγού Αστυνομίας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας.

Το πακέτο νομοσχέδιων που έτυχαν διαβούλευσης αποστάλθηκε από την Επίτροπο Νομοθεσίας στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκ μέρους των τριών Υπουργών και με τη σύμφωνη γνώμη τους για νομοτεχνικό έλεγχο, προτού αυτά τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προστίθεται ότι πρόκειται για τα επτά νομοσχέδια: τον περί Δασών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2024, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον περί Πρόληψης και Κατάσβεσης των Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο του 2024, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και που θα καταργεί τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο του 1988 (Ν. 220/1988), τον περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2023, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2024, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον περί Δήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2024, αρμοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο του 1985 (Ν.111/1985), τον περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2024, αρμοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών και τον περί Δήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2024, αρμοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο του 2022 (Ν.52(Ι)/2022).

Το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας αναφέρει ότι στόχος του έργου είναι «η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις πυρκαγιές, η πιο αυστηρή προσέγγιση των αδικοπραγούντων με στόχο και την αποτροπή, η αυστηροποίηση των ποινών, η αντιμετώπιση των αδικημάτων με βάση τη διακινδύνευση και το αποτέλεσμα, η επιβολή ως χρηματικής ποινής του ποσού που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση ή έχει χρησιμοποιηθεί ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ζημιάς που προέκυψε από την πυρκαγιά».

Επίσης, αναφέρει ότι προνοείται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων, ο διπλασιασμός του εξώδικου όταν υπάρχει επανάληψη και η ταύτιση ποινών για να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων σε διαφορικούς νόμους.

Περαιτέρω, προβλέπονται η εισαγωγή αδικημάτων σε νόμους σε σχέση με το άναμμα φωτιάς, με βάση το χώρο που διαπράττεται το αδίκημα (π.χ. δήμος, κοινότητα κλπ) και απαγορεύσεις με ρητή αναφορά στις εξαιρέσεις που επιτρέπεται το άναμμα της φωτιάς, π.χ. για παρασκευή φαγητού, σε αδειούχα κέντρα εστίασης ή αναψυχής, για σκοπούς θέρμανσης, άσκησης επαγγέλματος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, κλπ, νοουμένου ότι το πρόσωπο λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και έχει πάντοτε στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ