Μετά την πυρκαγιά στη Σολέα που έγινε το 2016, «έγινε μια εμπεριστατωμένη μελέτη για αναγνώριση των αδυναμιών στη συνεργασία των διάφορων εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και στην επιχειρησιακή τους δράση», δήλωσε τη Δευτέρα η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Εμιλυ Γιολίτη, σε χαιρετισμό της κατά την έναρξη της διατμηματικής άσκησης πυρόσβεσης «Πυρσός».

Πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ότι «έκτοτε καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για συντονισμό των υπηρεσιών, ώστε να μπορούν μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα να λαμβάνονται οι κατάλληλες προληπτικές αλλά και κατασταλτικές δράσεις».

Όπως είπε η Υπουργός Δικαιοσύνης, «ήδη από το 2020, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, συστάθηκε μόνιμη διατμηματική επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών και στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται αυτά τα ζητήματα».

Εξήγησε ότι η «επιτροπή αυτή αποτελεί μια τράπεζα ιδεών, όπου οι εκπρόσωποι των διάφορων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθένας μέσα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, συμβάλλουν στον καθορισμό των αναγκαίων πολιτικών και μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών ενώ την ίδια στιγμή, μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι υπηρεσίες έχουν οικοδομήσει μια στενή συνεργασία που τους επιτρέπει να διασαφηνίζουν τις αρμοδιότητες τους σε περίπτωση επεισοδίου».

Η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «πέραν των πιο πάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον επιχειρησιακό τομέα» και στο πλαίσιο αυτό, «από την 1η Μαΐου είναι πλήρως στελεχωμένοι και οι 19 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου αλλά και οι 13 σταθμοί πόλεων από 531 μέλη και 167 εργάτες πυρόσβεσης, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Ανέφερε ότι «έχουν επιθεωρηθεί διάφοροι χώροι απόρριψης σκυβάλων και παράνομοι χώροι μαζί με εκπροσώπους των Επαρχιακών Διοικήσεων και λήφθηκαν μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς, ενώ σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας, καθορίστηκαν οι περιπολίες σε αγροτικές και δασικές περιοχές και οι θέσεις των παρατηρητηρίων».

Περαιτέρω, «βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι τηλεφωνικές γραμμές 1407, η οποία στελεχώνεται από το Τμήμα Δασών, καθώς επίσης και το 112 και το 199 που στελεχώνονται από την Αστυνομία, γραμμές οι οποίες λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και οι κλήσεις διαβιβάζονται άμεσα προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε πυρκαγιά», συνέχισε η κ. Γιολίτη.

Πρόσθεσε ότι «η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα για σκοπούς υποβοήθησης του έργου της» και ειδικότερα προσλήφθηκαν εργάτες αορίστου χρόνου, ενώ στο πλαίσιο των προσλήψεων που έγιναν πρόσφατα στην Αστυνομία, έχουν ενταχθεί στο και 26 νέοι πυροσβέστες».

Όπως είπε η Υπουργός Δικαιοσύνης, «λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση των υποδομών πυρόσβεσης και προωθείται η ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών ώστε να εξασφαλιστεί η διασπορά των πυροσβεστικών μας δυνάμεων ανά το Παγκύπριο, και να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών».

Ανέφερε επίσης ότι «η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έχει ψηφιστεί πρόσφατα, εξασφαλίζει νέες προοπτικές για το σώμα και είμαι βέβαιη ότι θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της Πυροσβεστικής και των στρατηγικών στόχων της».

Για την άσκηση «Πυρσός 2021», η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η «δίνει μια καλή ευκαιρία να ελεγχθεί ο βαθμός ετοιμότητας όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε συνθήκες πυρκαγιάς».

Πρόσθεσε ότι «η εμπειρία κατά τις προηγούμενες ασκήσεις, στις οποία συμμετείχαν και άλλα κράτη όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, με επίγεια και εναέρια μέσα, καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική συνεργασία των υπηρεσιών, για την κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών».

Σε δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός Αστυνομίας, Στέλιος Παπαθεοδώρου είπε ότι «σε μία εποχή ραγδαίων και καταιγιστικών αλλαγών και πολλαπλών διεθνών προκλήσεων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την ίδια τη χώρα μας, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και η συνεχής και άψογη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών ασφάλειας συνιστά αδήριτη ανάγκη».

Πρόσθεσε ότι «απώτερος σκοπός της Άσκησης ‘Πυρσός’ αποτελεί η αντιμετώπιση μίας κατάστασης κρίσεως, η οποία προκαλείται λόγω πυρκαγιάς στην ύπαιθρο, ενόψει και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία οι κίνδυνοι είναι περισσότερο ορατοί».

Καταλήγοντας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, είπε ότι «καμία προσπάθεια δεν πετυχαίνει μόνο με ένα φορέα και η όποια προσπάθεια για να έχει καλό αποτέλεσμα πρέπει να συντονίζει και να συνδυάζει όλα τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό».

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πολύβιος Χατζηβασιλείου, στο δικό του χαιρετισμό, είπε ότι αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης «ΠΥΡΣΟΣ» κατά τη διάρκεια της οποίας θα ενεργοποιηθεί και το Σχέδιο «ΙΚΑΡΟΣ» με την εμπλοκή όλων των εναέριων μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Βάσεων, «είναι η επιχειρησιακή αφύπνιση, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του μηχανισμού πυρόσβεσης και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης».

Εξήγησε αναλυτικότερα, ότι η άσκηση «έχει ως στόχο να επιτευχθεί ο επιθυμητός συντονισμός τόσο των εναέριων όσο και των επίγειων δυνάμεων, με την εμπλοκή όλων των υπηρεσιών του κράτους, που ως είναι γνωστό ανταποκρίνονται και συμμετέχουν σε τέτοια επεισόδια, όπως το Τμήμα Δασών με το οποίο διατηρούμε άριστη συνεργασία, όπως επίσης και το Ταμείο Θήρας, την Πολιτική Άμυνα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, τις Βρετανικές Βάσεις, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, τις Εθελοντικές ομάδες κλπ.».

Καταλήγοντας σημείωσε ότι «επιδιώκεται μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών και διαδικασιών στην αντιμετώπιση αγροτο-δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του πληθυσμού, καθώς και η ένταξη και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη πυρόσβεση αγροτο-δασικών πυρκαγιών».