Αρνητικά στον κορωνοϊό είναι 37 από τα 152 δείγματα που έχουν από άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον γιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Αρνητικά στον κορωνοϊό είναι 37 από τα 152 δείγματα που έχουν ληφθεί από άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον γιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό.

Τα πρώτα αποτελέσματα δειγμάτων προέρχονται από το στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του γιατρού.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας.