Συνολικά 2300 καταφύγια βρίσκονται στη διάθεση του κοινού σε όλη την Κύπρο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάποιας σύρραξης ή φυσικών καταστροφών.

Τα καταφύγια μπορούν να καλύψουν μόλις το 30% του πληθυσμού.

Στη Λεμεσό υπάρχουν καταγεγραμμένα 706 καταφύγια.

Τα στοιχεία παρέθεσε με δηλώσεις του στον Σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτης Λιασίδης, ο οποίος επισήμανε ότι θα αρχίσει μια νέα προσπάθεια με στόχο να εντοπιστούν καταφύγια με τα οποία θα καλυφθεί σε κατοπινό στάδιο το 70% του πληθυσμού.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι υπάρχει τηλέφωνο (22403451) για ενημέρωση σε σχέση με το που βρίσκεται το πιο κοντινό καταφύγιο.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της κατάστασης άρχισε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και η Πολιτική Άμυνα έχει καταλήξει ότι θα αξιοποιηθούν κυρίως σύγχρονα και ανθεκτικά κτήρια.

Τα καταφύγια παραμένουν στη διάθεση του ιδιοκτήτη, το χρησιμοποιεί εν καιρώ ειρήνης και πρέπει να το παραδώσει 24 ώρες πριν σε περίπτωση προειδοποίησης από την Πολιτική Άμυνα.