Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων για εμβολιασμό στον χώρο διαμονής των ασθενών που είναι κλινήρεις, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπ. Υγείας.

Η χορήγηση του εμβολίου θα γίνεται κατ’ οίκον ή στον χώρο διαμονής του ασθενή από εξειδικευμένους νοσηλευτές του ΟΚΥπΥ, οι οποίοι θα επικοινωνούν με τους αιτητές για τη διευθέτηση ραντεβού για τον εμβολιασμό.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν οι ασθενείς οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ως κατακεκλιμένοι στο Σύστημα Πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η διευθέτηση κατ’ οίκον εμβολιασμού θα γίνεται κατόπιν υποβολής στο Υπουργείο Υγείας, κατάλληλα συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου «Εντύπου αίτησης για κατ’ οίκον εμβολιασμό για COVID-19 σε ασθενείς που είναι κλινήρεις», μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στο φαξ 22605491.

Σημειώνεται ότι το «Έντυπο αίτησης για κατ’ οίκον εμβολιασμό για COVID-19» πρέπει να είναι υπογεγραμμένο τόσο από τον/τη δικαιούχο ή εκπρόσωπό του/της καθώς και από τον Προσωπικό Ιατρό, o οποίος θα επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ (ιατρικό προφίλ δικαιούχου) ως κατακεκλιμένος.

Ενόψει των πιο πάνω, οι Προσωπικοί Ιατροί καλούνται να ενημερώσουν τους κατακεκλιμένους δικαιούχους του καταλόγου τους σχετικά με τη δυνατότητα κατ’ οίκον εμβολιασμού για COVID-19, καθώς και τη διαδικασία υποβολής σχετικού αιτήματος.

Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ, μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κούλα Μιχαήλ στο τηλέφωνο 22 605 601, για να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κούλα Μιχαήλ στο τηλέφωνο 22 605 601.