Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό, ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία έχει αρχίσει από σήμερα 28 Οκτωβρίου 2023. 

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα https://socialsupport.gov.cy. 

Αιτητής /τρία πρέπει να είναι ο ίδιος/α φοιτητής/τρια και η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ΟΛΑ τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η οικονομική βοήθεια αφορά δίδακτρα πανεπιστημίου ή ενοίκια φοιτητή. 

Πληρωμές για τους εγκεκριμένους φοιτητές/τριες γίνονται απευθείας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (για δίδακτρα) ή απευθείας στους ιδιοκτήτες των υποστατικών (για ενοίκια). 

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης,  Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εισάγεται μία νέα κατηγορία παιδιών, στα οποία θα δίνονται υποτροφίες, χωρίς να ελέγχονται εισοδηματικά οι οικογένειές τους. Πλέον εφάπαξ ποσόν θα δίνεται αναλόγως αν λαμβάνουν κι από άλλους φορείς υποτροφίες. Οι ομάδες οι οποίες θα εξαιρούνται από κριτήρια είναι οι ακόλουθες:

-Ορφανά παιδιά από δύο γονείς

-Παιδιά των θυμάτων από την έκρηξη στο Μαρί το 2011 και εν ώρα δημοσίου καθήκοντος

-Παιδιά των εγκλωβισμένων

-Παιδιά που μέχρι την ενηλικίωση τους ήταν κάτω από την κηδεμονία της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

-Για μονογονείς με τέσσερα και άνω παιδιά

-Για πολύτεκνους με πέντε και άνω εξαρτώμενα παιδιά

Στόχος για το 2023-2024 είναι να συγκεντρωθούν πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να βοηθηθούν πάνω από 1,300 φοιτητές, αριθμός τριπλάσιος από τις υποτροφίες που δίδονταν στο παρελθόν.