Εγκαινιάστηκε σήμερα διάλογος με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τη στελέχωση και αναβάθμιση των σχολείων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι ο Υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου προέδρευσε σύσκεψης για το θέμα στην οποία συμμετείχαν ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, εκπρόσωποι των Σχολικών Εφορειών Σολέας (Ευρύχου), Αγρού, Ομόδους, Λευκάρων, Πόλης Χρυσοχούς, Κάτω Πύργου, Πολεμίου και Λεμύθου (Μιτσή), καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι στο πλαίσιο της σύσκεψης, συζητήθηκαν κάποιες σκέψεις για το ενδεχόμενο να προσαρμόσουμε, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, για τις ορεινές κοινότητες, το ωράριο λειτουργίας των σχολείων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές και μαθήτριες, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί.

“Συζητήσαμε, επίσης, το κατά πόσον προσφέρονται κάποιες προσαρμοσμένες λύσεις για τη στελέχωση των σχολείων αυτών τις οποίες επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο, όπως επίσης και τυχόν δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειακών σχολείων. Στόχος να βελτιώσουμε τη φοίτηση και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για παιδιά σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές”, ανέφερε.

Ο Υπουργός είπε ότι ειδικά για τη Μέση Εκπαίδευση, εξετάστηκε κατά πόσον προσφέρονται κάποιες λύσεις με αξιοποίηση και της τεχνολογίας, δηλαδή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, “προκειμένου να καλύψουμε καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε τέτοια σχολεία”.

“Γίνονται σκέψεις για συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις τόσο της συμβατικής φοίτησης όσο και διαδικασίας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, προκειμένου να προσφέρονται όλες οι επιλογές ακόμα και εκεί που έχουμε στη λυκειακή εκπαίδευση ολιγάριθμες ομάδες. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια διαδικασία διαλόγου και θεωρούμε ότι με τη συνεργασία που διαπιστώνω, θα βρούμε καλύτερες λύσεις. Θα έχουμε ξανά επαφές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα σχολεία στις ορεινές κοινότητες, τα οποία σίγουρα χρειάζονται την προσοχή μας, όπως και κάποια άλλα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές”, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ