Μετά από μια μαραθώνια συνεδρία που κράτησε έξι συνολικά ώρες, το νέο Δ.Σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία παραχώρησης χώρων στην περιοχή Βασιλικού σε δύο εταιρείες για παραγωγή ενέργειας, μία βιοκαυσίμων και μια ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.

Η απόφαση που ακυρώθηκε είχε ληφθεί τον περασμένο Ιούνιο από το προηγούμενο ΔΣ της Αρχής Λιμένων. Το νέο Συμβούλιο μελετώντας τον φάκελο των δύο αιτήσεων, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για την εξέταση τους, διαπίστωσε ότι αυτή δεν ήταν ορθή, και δεν διασφαλίζονται τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΛΚ, αρά το γεγονός ότι όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία συνέτειναν στην ακύρωση, εντούτοις έγινε συζήτηση, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και τελικά πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση για ακύρωση των προηγούμενων αποφάσεων που λήφθηκαν τον περασμένο Ιούνιο.