Το μεγάλο έργο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη βόρεια περιοχή της Λεμεσού, της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που θα καλύψει τη λεωφόρο Μακεδονίας, την Αγία Φύλα και την Εκάλη, βρίσκεται στο στάδιο της προκήρυξης προσφορών κι εκτιμάται πως το αργότερο αρχές του νέου χρόνου θα αρχίσει η εκτέλεσή του, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Διευθυντής του ΣΑΛΑ, Γιάννης Τσουλόφτας.

Ο κ. Τσουλόφτας, ο οποίος παρακάθισε το πρωί σε σύσκεψη με τον πρόεδρο του ΣΑΛΑ, Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, πρόσθεσε πως αυτή την περίοδο θα ανατεθεί και η εκπόνηση της μελέτης για το έργο που θα συλλέγει τα όμβρια ύδατα που μαζεύονται στο κέντρο της Λεμεσού.