Την τελική μεταξύ τους συνεννόηση σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας στις εμπορικές τράπεζες, που θα αφορά τον τρόπο χειρισμού δανείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), θα έχουν την ερχόμενη Πέμπτη οι βουλευτές-μέλη της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια ΠΕΠ.
 
Η Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε το απόγευμα υπό την Προεδρία του Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, θα αξιολογήσει μέχρι την Πέμπτη τις απαντήσεις που θα λάβει στα ερωτήματα που έθεσε στις τράπεζες και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις της, για το πώς τελικά προχωρεί με την έρευνά της στις εμπορικές τράπεζες, σε σχέση με δάνεια ΠΕΠ.
 
Σχετικά με το ενδεχόμενο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εποπτεύσει σχετική έρευνα στις τράπεζες για δάνεια ΠΕΠ, που θα γίνει από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπός της ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής πως η Τράπεζα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί, «διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει».
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα δώσει αύριο τις απαντήσεις στα ερωτήματα που της έθεσε η Ad Hoc Επιτροπή σε σχέση με τον χειρισμό δανείων ΠΕΠ, ενώ ζήτησε από τις υπόλοιπες τράπεζες να απαντήσουν μέχρι την Πέμπτη.
 
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι η Τράπεζα προτίθεται να απαντήσει στην επιστολή της Επιτροπής και «να δώσει μέχρι την Πέμπτη τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της» και «τα υπόλοιπα θα τα δώσει μόλις είναι διαθέσιμα».
 
Από την άλλη, εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε πως πρόθεση της Τράπεζας είναι να απαντήσει στην επιστολή της Επιτροπής μέχρι την Πέμπτη.
 
Στα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή έχουν ήδη απαντήσει η Ancoria Bank, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η RCB Bank και η Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανέφερε πως μαζεύει τα στοιχεία για δάνεια ΠΕΠ.
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως, σε περίπτωση που προχωρήσουν σε πρόσληψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, η όλη διαδικασία, μαζί με την ολοκλήρωση της έρευνας που θα διεξάγουν, θα χρειαστεί 6 με 9 μήνες για να ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η έγκριση σχετικού προϋπολογισμού.
 
Επίσης, αναφέρθηκε και στη συνεργασία που υπάρχει με την Ελεγκτική Υπηρεσία και εξέφρασε την άποψη να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση που αποφασίστηκε σε σχέση με την έρευνα του Γενικού Ελεγκτή στον πρώην Συνεργατισμό και για τους υπόλοιπους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
 
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ), Άκης Κίκας, είπε ότι ο έλεγχος της ΕΥ «βρίσκεται προς το τέλος», καθώς ολοκληρώθηκε η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και «άρχισε να γράφεται το κείμενο της έκθεσης» για δάνεια 161 ΠΕΠ στον πρώην Συνεργατισμό, νυν ΚΕΔΙΠΕΣ.
 
Είπε ακόμη, ότι σε αυτό το στάδιο η ΕΥ βρίσκεται σε διαβούλευση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, «για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα που αφορά το ότι η ΕΥ θα ζητήσει από τα ίδια τα ΠΕΠ και τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η έκθεση, ούτως ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη».
 
Ερωτηθείς πώς θα μπορούσε η ΚΤ να εποπτεύσει έρευνα στις τράπεζες για δάνεια ΠΕΠ, που θα γίνει από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ο εκπρόσωπος της ΚΤ ανέφερε πως «κάτι τέτοιο εκπίπτει των αρμοδιοτήτων μας, δεν είναι εντός των πλαισίων που μας δίνει ο νόμος» και «δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο, διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει».
 
Ανέφερε, ωστόσο, ότι η ΚΤ είναι στη διάθεση της Επιτροπής να βοηθήσει σε οτιδήποτε της ζητηθεί, νοουμένου ότι αυτό «εμπίπτει στις αρμοδιότητες που πηγάζουν από τις κείμενες νομοθεσίες».
 
Σε απάντηση της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρας Καλογήρου, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, προς την Ad Hoc Επιτροπή, η κ. Καλογήρου αναφέρεται σε έρευνες που διενήργησε μέχρι σήμερα η Κεφαλαιαγορά σε τράπεζες και στα διάφορα πρόστιμα που επέβαλε.
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι το αίτημα της Ad Hoc Επιτροπής για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας από την Τράπεζα Κύπρου ή την Bank of Cyprus Holdings Public Company Limited, κρίνεται ως εξωθεσμικό και ως εκ τούτου δεν δύναται να ικανοποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ