O ΟΚΥπΥ ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 4 Μαΐου σε όλα τα νοσηλευτήρια του τίθενται σε εφαρμογή απλοποιημένες διαδικασιές για την προμήθεια φαρμάκων και αναλωσίμων από τα Φαρμακεία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, με την έκδοση ειδικών κουπονιών (Vouchers).

Όπως διευκρινίζει στην ανακοίνωση οι ασθενείς θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται, εκ των προτέρων, όσα κουπόνια επιθυμούν, ούτως ώστε να μην απαιτείται να επισκέπτονται τα ταμεία των νοσηλευτηρίων κάθε φορά που προμηθεύονται φάρμακα και αναλώσιμα από τα φαρμακεία, μειώνοντας έτσι αισθητά τον χρόνο εξυπηρέτησής τους. 

Συγκεκριμένα, στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Αμμοχώστου οι ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα κουπόνια απευθείας από τις εγγραφές των φαρμακείων, ενώ στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Πόλεως Χρυσοχούς, Τροόδους και στο Μακάρειο Νοσοκομείο, θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τις εγγραφές των νοσοκομείων.

Τέλος ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι αξιολογεί συνεχώς τις ανάγκες και στα πλαίσια συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν πρότυπα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Αύξηση συνεισφοράς για 170 φάρμακα και μείωση σε 100 λέει ο ΟΑΥ

O Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σε άρθρο για τα φάρμακα στο ΓΕΣΥ αναφέρει ότι οι αλλαγές που έγιναν στον τιμοκατάλογο φαρμάκων από το Υπουργείο Υγείας για το 2023 επηρέασαν τις συνεισφορές 270 φαρμακευτικών προϊόντων που παρέχονται μέσω του Συστήματος. Σε 170 φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάστηκε αύξηση και στα υπόλοιπα 100 παρουσιάστηκε μείωση της Συνεισφοράς ΙΙ.

Όλα τα φάρμακα που καλύπτονται από το ΓεΣΥ περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα https://bit.ly/3lri7T6, που κάθε μήνα επικαιροποιείται ώστε τόσο οι πάροχοι όσο και οι δικαιούχοι να ενημερώνονται για τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα που προστέθηκαν στον ΚΦΠ, τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία ο ασθενής δε απαιτείται να πληρώσει Συνεισφορά ΙΙ, τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία ο ασθενείς πληρώνει Συνεισφορά ΙΙ και το ύψος αυτής.

Στο άρθρο επισημαίνεται, επιπλέον, ότι  μία φορά το χρόνο -συνήθως τον Φεβρουάριο- ο ΚΦΠ αναθεωρείται με σκοπό να εφαρμοστούν οι νέες Συνεισφορές ΙΙ που προκύπτουν  από την δημοσίευση του ετήσιου αναθεωρημένου τιμοκατάλογου του Υπουργείου Υγείας.  Αυτό σημαίνει ότι λόγω των αλλαγών στην χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων, μπορεί να επηρεαστεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω και η Συνεισφορά ΙΙ που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Έτσι, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διαδικασίας, ο δικαιούχος ενδέχεται να παρατηρήσει κάθε Φεβρουάριο αλλαγές στο ποσό της Συνεισφορά ΙΙ που συνήθως πληρώνει στο φαρμακείο, προκειμένου να λάβει την φαρμακευτική του αγωγή.

Προστίθεται ότι οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αλλά και να προτείνουν στους δικαιούχους τη φθηνότερη επιλογή της κατηγορίας και οι φαρμακοποιοί μπορούν να αντικαταστήσουν, με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, το φάρμακο που του συνταγογραφήθηκε με άλλο φθηνότερο φάρμακο που περιέχει την ίδια δραστική ουσία (γενόσημο). Με αυτή την αλλαγή ο δικαιούχος δεν θα χρειαστεί να καταβάλει Συνεισφορά ΙΙ στο ταμείο του φαρμακείου.

Σημειώνεται πως βάσει νομοθεσίας, το Γενικό Σύστημα Υγείας αποζημιώνει πλήρως τουλάχιστον ένα  φαρμακευτικό προϊόν από κάθε κατηγορία φαρμάκων που περιλαμβάνεται στον ΚΦΠ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα σε μία κατηγορία, τότε ο Οργανισμός αποζημιώνει πλήρως αυτό με την χαμηλότερη τιμή. Εάν ο γιατρός σας, σας συνταγογραφήσει φαρμακευτικό προϊόν άλλο από το φθηνότερο της κατηγορίας, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη διαφορά της τιμής (Συνεισφορά ΙΙ).

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων του Γενικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει πέραν των 2100 σκευασμάτων -αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος απ’ αυτό που κάλυπτε το δημόσιο- με την πλειοψηφία των φαρμακευτικών προϊόντων να διαθέτουν ανταλλάξιμα/γενόσημα για τα οποία οι δικαιούχοι δε χρειάζεται να καταβάλουν Συνεισφορά ΙΙ. Ως εκ τούτου, ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον φαρμακοποιό του να τον προμηθεύσει με το γενόσημο φαρμακευτικό προϊόν που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, έτσι ώστε να μην πληρώσει Συνεισφορά ΙΙ, έστω και αν η συνταγή του αναφέρει διαφορετικό φαρμακευτικό προϊόν, αναφέρεται περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα περιέχουν την ίδια δραστική ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και ως εκ τούτου έχουν την ίδια θεραπευτική δράση με τα πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα. Κάθε γενόσημο φαρμακευτικό προϊόν, εντάσσεται στον ΚΦΠ του ΓεΣΥ μόνο εφόσον  διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες είτε από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ο Οργανισμός αναφέρει επίσης ότι σε αυτή τη φάση, καλύπτει, μέσω του ΓεΣΥ, πέραν των 500 καινοτόμων φαρμάκων, για τα οποία, παρά το πολύ υψηλό τους κόστος δεν απαιτείται καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ και έθεσε στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να ενταχθεί στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ, η πλειοψηφία των σκευασμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι λόγω της ευαίσθητης τεχνολογίας τους, πολλά από αυτά τα φάρμακα χρειάζονται εξειδικευμένες συνθήκες φύλαξης για να μην αλλοιωθούν, ως εκ τούτου την ευθύνη για τη φύλαξη, τη συντήρηση και τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων αυτή τη στιγμή έχει ο ΟΚΥΠΥ, το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.

Σε σχέση με του χρόνιους ασθενείς, αναφέρει πως οι χρόνιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα λήψης επαναλαμβανόμενων συνταγών με ισχύ έως και έξι μήνες από τον θεράποντα ιατρό τους, σημειώνοντας ότι, κατά τη διάρκεια των 6 μηνών που ισχύει η συνταγή, οι δικαιούχοι μπορούν να παίρνουν τα φάρμακα τους απευθείας από το φαρμακείο χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται τον ιατρό τους για εξασφάλιση νέας συνταγής.

Επίσης η πλειοψηφία των φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει το ΓεΣΥ διατίθεται πλέον από τα φαρμακεία της γειτονιάς διευκολύνοντας έτσι τους δικαιούχους να τα προμηθευτούν. Επιπλέον, οι χρόνιοι ασθενείς εντός του 2023 θα μπορούν να λαμβάνουν από τα νοσοκομειακά φαρμακεία ποσότητα φαρμάκων που θα καλύπτει τις ανάγκες τους για δύο μήνες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Τέλος αναφέρει ότι με βάση τις νέες λειτουργίες του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ, από τον Νοέμβριο του 2022 οι δικαιούχοι μπορούν και ενημερώνονται για όλα τα εν ισχύι παραπεμπτικά που τους έχουν εκδοθεί και για όλες τις εν ισχύι συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων ή/και αναλώσιμων (επαναλαμβανόμενων και μη) ώστε να είναι ενήμεροι ανά πάσα στιγμή για τα δεδομένα τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ