Από τις κατεχόμενες περιοχές φαίνεται ότι προέρχεται η δυσοσμία που έγινε αισθητή τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη Λευκωσία σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι η οχληρία που παρατηρήθηκε με έντονες οσμές, επιβεβαιώνεται μετά από διερεύνηση με τα Ηνωμένα ΄Εθνη ότι προέρχεται από τις κατεχόμενες περιοχές της βορειοδυτικής πλευράς της Λευκωσίας, όπου τοποθετήθηκαν κτηνοτροφικά απόβλητα προερχόμενα κυρίως από αγελαδοτροφεία σε μεγάλη έκταση και ποσότητα.

Η οχληρία εντάθηκε και λόγω της θερμοκρασιακής δομής της κατώτερης ατμόσφαιρας (θερμοκρασιακή αναστροφή) η οποία επικρατούσε τις μέρες αυτές, 10 και 11 Ιουνίου.

Το θέμα έτυχε διερεύνησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος με τα Ηνωμένα ΄Εθνη τις τελευταίες δύο μέρες και με τη συνεργασία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος».