Ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο να μην αυξήσουν τα δίδακτρα για Κύπριους φοιτητές οι βρετανικές αρχές, μεταθέτοντας την ευθύνη για το θέμα στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Οι Κύπριοι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας με τα πανεπιστήμια και να ζητήσουν εγγραφή τους με το υφιστάμενο καθεστώς διδάκτρων.

Στην τοποθέτηση των βρετανικών αρχών και του Οργανισμού Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UUK) που διαβιβάστηκε χτες στο Υπουργείο Παιδείας, αναφέρεται ότι:

Τα βρετανικά πανεπιστήμια δεν έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μια γενικευμένη προσέγγιση, σε εθνικό επίπεδο, για την αναβολή της εφαρμογής της νέας πολιτικής διδάκτρων για το επόμενο έτος. Ωστόσο, συστήνουν όπως οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αιτηθούν αναστολή της εφαρμογής των νέων διδάκτρων, να απευθυνθούν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή από το οποίο έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόταση για εγγραφή.

Αναφέρεται, ακόμα, ότι «ορισμένα πανεπιστήμια εξετάζουν πακέτα οικονομικής υποστήριξης που μπορούν να προσφέρουν στους υποψήφιους φοιτητές κατά περίπτωση».

Ο οργανισμός των Βρετανικών πανεπιστημίων τονίζει, επίσης, ότι υπάρχει ένα εύρος διδάκτρων για ξένους φοιτητές και ότι για ορισμένα προγράμματα σπουδών σε πανεπιστήμια, μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών και των διδάκτρων που ισχύουν για Βρετανούς φοιτητές.

Ταυτόχρονα, οι βρετανικές αρχές δίνουν κατευθύνσεις στους υποψήφιους Κύπριους φοιτητές για πανεπιστήμια, κολέγια και ιδρύματα τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Independent Higher Education, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μέλη του είναι επίσης ανοικτά για να εξετάσουν αιτήματα από φοιτητές, οι οποίοι ζητούν να διατηρηθούν για ένα ακόμη χρόνο τα δίδακτρα του 2020. Ο Οργανισμός ενθαρρύνει τους υποψηφίους να υποβάλουν το αίτημά τους σε πανεπιστήμια, κολέγια ή άλλα εξειδικευμένα ιδρύματα.

Ο τομέας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σημειώνεται, διαθέτει ένα σύνολο υποτροφιών για φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από χώρες της ΕΕ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα ανακοινωθεί επίσης κατάλογος πανεπιστημίων, κολεγίων ή ειδικών ιδρυμάτων που προσφέρουν συγκεκριμένες υποτροφίες σε φοιτητές από χώρες της ΕΕ και σε Κύπριους φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν για πληροφορίες τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέλη του UUK, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/member-institutions.aspx

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα μελών του Independent HE στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://independenthe.com/members