Ανακάλεσε την εισήγησή του για διορισμό ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ το ΚΕΒΕ με επιστολή του προς τον ΠτΔ,  λόγω όπως αναφέρει διαφορετικών ερμηνειών που επιδέχεται η σχετική πρόνοια του νόμου, έπειτα από το διορισμό του προέδρου του ΠΙΣ, Πέτρου Αγαθαγγέλου και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Το ΚΕΒΕ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο, εγείρει θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και καθηκόντων του Προέδρου του Δ.Σ του ΟΑΥ, καθώς όπως αναφέρει η σύζυγος του είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ.

Αναφέρει ακόμη πως πίστευε και πιστεύει πως η συμμετοχή έμειρων τεχνκρατών ιατρών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματική και επιτυχή εφραμογη του ΓΕΣΥ.