Ανακοίνωση που αφορά στα προσόντα της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Χριστίνας Γιαννάκη, εξέδωσε τη Δευτέρα η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία παραθέτει στοιχεία για τους τίτλους σπουδών και προσόντων της.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει συγκεκριμένα ότι τον Ιούνιο του 2021, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος των προσόντων του τότε Επιτρόπου Εθελοντισμού, είχε αρχίσει μια ευρεία συζήτηση υπό μορφή ψιθύρων σχετικά με τη γνησιότητα του πτυχίου οδοντιατρικής της ΓΔ του Υπουργείου Υγείας, ενώ σημειώνει ότι η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από στοιχεία σε σχετικό πιστοποιητικό που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, όπως ότι γινόταν χρήση των λέξεων Mr και He ενώ επρόκειτο για πτυχίο που είχε δοθεί σε γυναίκα και για τη φράση στο τέλος του πιστοποιητικού «to whom it may concern» ότι δήθεν δεν θα αναμενόταν σε ένα τέτοιο πιστοποιητικό.

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία στις 7 Ιουνίου του 2021 αρχηγός πολιτικού κόμματος επικοινώνησε με τον Γενικό Ελεγκτή και την επομένη του διαβίβασε και σχετική καταγγελία.

«Η υπόθεση, όπως είχε τεθεί ενώπιον μας, αφορούσε μισθοδοσία δημοσίου υπαλλήλου και κατά πόσο αυτός πληροί το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του, στοιχείο αναγκαίο ώστε να θεωρείται πως νόμιμα λαμβάνει μισθό από το κράτος. Συνεπώς, η Ελεγκτική Υπηρεσία, έχουσα τη συνταγματική αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας κάθε πληρωμής (όχι ως δικαστήριο, αλλά ως εξωτερικός ελεγκτής), αποφάσισε να διερευνήσει το θέμα», σημειώνει.

Προσθέτει ότι μετά από συνεννόηση με την ΓΔ του Υπουργείου Υγείας, αρμόδιος Διευθυντής της Υπηρεσίας την επισκέφτηκε στο γραφείο της και προέβη σε επισκόπηση 21 εγγράφων, τα οποία ήταν σε πρωτότυπη μορφή.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Διευθυντής της Υπηρεσίας προέβη σε επισκόπηση του Πάπυρου – Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, Πανεπιστήμιο του Καΐρου (στα Αιγυπτιακά), στη μετάφραση του παπύρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών – Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στη βεβαίωση στην αγγλική γλώσσα ημερ. 2/7/2015, υπογεγραμμένη από τον κοσμήτορα της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καΐρου, ότι η ΧΒ αποφοίτησε το 1982 και ότι η διδασκαλία και οι εξετάσεις ήταν στην αγγλική γλώσσα.

Επίσης, προέβη ε επισκόπηση του πιστοποιητικού στην αγγλική γλώσσα του Πανεπιστημίου του Καΐρου για τετραετή (4) σπουδή στην Οδοντιατρική Σχολή (αποφοίτηση το Σεπτέμβριο του 1982), της οποίας είχε προηγηθεί προπαρασκευαστική φοίτηση ενός έτους στις Φυσικές Επιστήμες στη Σχολή Φυσικών Επιστημών (πρόκειται για το πιστοποιητικό που κυκλοφορούσε ευρέως τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, σε μη καλής ποιότητας αντίγραφο) και του πιστοποιητικού μετάφρασης ημερ. 12/7/1983 από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Κάιρο του πιο πάνω πιστοποιητικού αρ. 4.

Επιπλέον, εξετάστηκαν η βεβαίωση ημερ. 9/1/1984 από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου ότι η ΧΒ έχει αποφοιτήσει και έχει λάβει το πτυχίο της οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου τον Σεπτέμβριο του 1982 και έχει συνεχίσει για ένα χρόνο κατά την περίοδο 01/10/1982 μέχρι 31/10/1983 σε «training course» σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα που αναγράφονται και η βεβαίωση ημερ. 23/9/1983 Ελληνικής Δημοκρατίας – Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) με το οποίο βεβαιώνεται ότι το πτυχίο οδοντιατρικής της ΧΒ αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τις Οδοντιατρικές Σχολές των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σύμφωνα πάντα με την Ελεγκτική Υπηρεσία εξετάστηκαν το Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας ημερ. 14/6/1983 για εγγραφή στο μητρώο των Οδοντιάτρων Κύπρου με βάση τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο (Κεφ. 249), δύο επιστολές του Δρα Χρήστου Μάρτη, καθηγητή Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Οδοντιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών με ημερομηνία 20/5/1988 και 28/6/1989 για αποδοχή του αιτήματος της ΧΒ για έναρξη της ειδικότητας στη Γναθοχειρουργική και συστατική επιστολή από τον καθηγητή Δρα Erik Hjorting-Hansen, διευθύνοντα του τμήματος Πρόσωπο-χειρουργικής, του Βασιλικού Τμήματος Οδοντιατρικής Κοπεγχάγης και του Τμήματος Πρόσωπο-χειρουργικής, RigsHospitalet για την παραμονή της ΧΒ στο τμήμα Γναθοπροσωπικής χειρουργικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Κοπεγχάγης, ως υπότροφος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά την περίοδο 30/1/1989 μέχρι 30/6/1989.

Εξετάστηκε ακόμα συστατική επιστολή από τον καθηγητή Δρα Ake Nordensam από το Karolinska Institute στη Σουηδία για την παραμονή της ΧΒ στο Τμήμα της Γναθοπροσωπικής χειρουργικής στο Karolinska κατά την περίοδο 1/7/1989 μέχρι 25/7/1989, καθώς επίσης βεβαίωση ημερ. 3/12/1991 από τον καθηγητή Δρα Χρήστο Μάρτη από το νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», για την εργασία της ΧΒ από τις 2/1/1990 μέχρι 03/12/1991 ως ειδικευόμενη στη γναθοχειρουργική. Όπως αναφέρεται, η ΧΒ εργάσθηκε σε πλήρη απασχόληση, ως ειδικευόμενη στη Γναθοχειρουργική, συμμετέχουσα σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο για τους ασκούμενους ειδικευόμενους, όπως σε όλους τους άλλους κλάδους της ιατρικής (οκτάωρη απασχόληση, τακτικές 24ωρες εφημερίες, έκτακτες εφημερίες επειγόντων, σεμινάρια, επιστημονικές συγκεντρώσεις και ομιλίες) όπως προέβλεπε το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της Κλινικής.

Στο μεταξύ, η Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη σε επισκόπηση της συμπληρωματικής βεβαίωσης ημερ. 31/12/1991 από τον καθηγητή Δρα Χρήστο Μάρτη ότι η ΧΒ συνέχισε να εργάζεται μέχρι τις 31/12/1991, συστατική επιστολή ημερ. 10/12/1991 από τον καθηγητή Δρα Καρβούνη, Διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, τέσσερις επιστολές του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 29/4/1992, 27/5/1992, 10/6/1992, 11/6/1992 για έγκριση αιτήματος της ΧΒ για άσκηση χειρουργικής για ένα έτος προς συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στη γναθοχειρουργική και πιστοποιητικό ημερ. 4/6/1993 από τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρα Π. Συμεωνίδη και πιστοποίηση της υπογραφής του από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας Δρα Μαλιώτη, ότι η ΧΒ τοποθετήθηκε στο τμήμα του για σκοπούς άσκησης στη Γενική Χειρουργική για ένα χρόνο από 1.6.1992 – 31.5.1993 για σκοπούς συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για απόκτηση τίτλου ειδικότητας Γναθοχειρουργικής και ότι, κατά το χρονικό διάστημα που παρακολούθησε τις δραστηριότητες της κλινικής, έλαβε μέρος σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις ως πρώτος και δεύτερος βοηθός χειρούργος, εκτέλεσε πολλές μικροεπεμβάσεις και συμμετείχε στην παρακολούθηση των ασθενών στα ιατρεία.

Εξάλλου, εξετάστηκε και το πρακτικό Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 23/06/1994, ότι η ΧΒ κρίθηκε «ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ» στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 1994 για τον τίτλο ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, η απόφαση Ελληνικής Δημοκρατίας, Νομαρχία, Διεύθυνση Υγιεινής, ημερ. 13/7/1994, για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας γναθοχειρουργικής, το πιστοποιητικό ειδικότητας στη Γναθοχειρουργική από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ημερ. 25/11/1994, το πιστοποιητικό ημερ. 25/2/1999 για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεύθυνση με ειδίκευση στη «Δημόσια Διοίκηση» από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, με αναφορά ότι είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο και το πιστοποιητικό για παρακολούθηση μεταξύ 1/10/2001 μέχρι 27/10/2001 του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Karolinska στη Σουηδία στη Διοίκηση Οδοντιατρικής Υγείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως η ΓΔ του Υπουργείου Υγείας τους παρουσίασε φωτογραφία, στην οποία φαίνεται κάποιο επίσημο πρόσωπο (όπως μας ανέφερε πρόκειται για τον πρύτανη του Πανεπιστημίου του Καΐρου) στο πλαίσιο τελετής να της παραδίδει τον πάπυρο (φαίνεται στη φωτογραφία ότι πρόκειται για τον πάπυρο).

«Θεωρούμε σημαντικό ότι, όπως η ίδια η ΓΔ του ΥΥ μας ανάφερε, η βεβαίωση υπ. αριθμό 3 πιο πάνω, ημερ. 2/7/2015, ζητήθηκε από την ίδια και λήφθηκε το 2015 επειδή και πάλι διάφοροι αμφισβητούσαν τη γνησιότητα του πτυχίου της και κατά πόσο η διδασκαλία ήταν στην αγγλική γλώσσα», αναφέρει.

Αναφέρει ακόμα ότι με επιστολή της ημερ. 22.6.2021 απάντησε στον αρχηγό του πολιτικού κόμματος, που είχε κάνει στη σχετική καταγγελία, ότι δεν προκύπτουν υπόνοιες για ενδεχόμενη πλαστογράφηση των πτυχίων της ΓΔ του Υπουργείου Υγείας, θέση όπως προσθέτει «στην οποία προφανώς παραμένουμε».

Ως προς την κατοχή της αγγλικής γλώσσας, σημειώνει ότι το θέμα απασχόλησε το Διοικητικό Δικαστήριο στην Απόφαση του ημερ. 4/4/2019 στην υπόθεση ΜΑΡΚΙΔΗΣ ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Συνεκδ. Υποθέσεις αρ. 309/2015, 371/2015 και 443/2015, στην οποία αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, ότι «ικανοποιεί το προσόν της άριστης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, λόγω επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για διαπίστωση του εν λόγω προσόντος που διεξήχθη από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στις 14.4.05 και ικανοποιεί, επίσης, το προσόν της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας κατά τεκμήριο, λόγω σπουδών σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο αλλά και γιατί το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που κατέχει απαιτεί το ίδιο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, κρίνεται προσοντούχα».

Ως προς την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1994 να χορηγήσει στην ΧΒ άδεια χρησιμοποίησης τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας γναθοχειρουργικής, αφού αυτή προσκόμισε πιστοποιητικά συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου τριών ετών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για απόκτηση τίτλου ειδικότητας Γναθοχειρουργικής και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει οτιδήποτε προς εξέταση από μέρους της.

Υπενθυμίζει ότι στη βάση των πιο πάνω προσόντων, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου παραχώρησε στην ΧΒ την ειδικότητα στη Γναθοχειρουργική και ότι, με βάση το άρθρο 12 περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(I)/1999) ένα διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του, αναγνωρίζει ως ισχυρές και εφαρμόζει τις πράξεις άλλων διοικητικών οργάνων, εφόσον αυτές έχουν εξωτερικά τα γνωρίσματα έγκυρων πράξεων, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα αυτό δεν αμφισβητήθηκε από οποιονδήποτε διάδικο της ΧΒ.

Τέλος, αναφέρει ότι αρμόδια αρχή για την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και αρμόδιο όργανο για έλεγχο κατοχής των προσόντων που προβλέπονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας οποιουδήποτε υπαλλήλου είναι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενώ σημειώνει πως η Ελεγκτική Υπηρεσία «εφαρμόζει σχολαστικά τα σχετικά πρότυπα ελέγχου και διαφυλάσσει ως κόρη οφθαλμού την αξιοπιστία της. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ