Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις των πολιτών, ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1️⃣ Πώς θα ξέρω αν η αίτηση που υπέβαλα είναι σωστή, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος;

🔸 Λαμβάνετε αμέσως μήνυμα SMS ότι ήταν επιτυχής η υποβολή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που καταχωρίσατε, θα ενημερωθείτε αφού εξεταστεί η αίτηση.

2️⃣ Υπέβαλα αίτηση και έλαβα το επίδομα για την πρώτη περίοδο. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω το ειδικό επίδομα και για τη δεύτερη περίοδο 13/4-12/5; Ποιες αιτήσεις υποβάλλουν οι εργοδότες και ποιες οι εργοδοτούμενοι;

🔸 Πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής από τον εργοδότη. Αν πρόκειται για την Ειδική Φροντίδα και το Επίδομα Ασθενείας, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:
👉🏻 Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν: Την αίτηση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (ΕΕΑ.1) και την αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).
👉🏻 Οι εργοδότες: Την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) και την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).
👉🏻 Εργοδότες που έχουν προβεί σε προσλήψεις μετά την 1/2/2020, πρέπει οπωσδήποτε, πριν την υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, να συμπληρώσουν πρώτα την Δήλωση Υποβολής Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020.
👉🏻 Οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι: Την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων (ΕΕΑ.5).

3️⃣ Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τη δεύτερη περίοδο;

🔸 Οι πληρωμές υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν με το κλείσιμο των αιτήσεων – προς το παρόν η προθεσμία για υποβολή αίτησης λήγει στις 20/5.

4️⃣ Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):

◾Αν το καταχωρίσαμε και εγκρίθηκε την πρώτη περίοδο, πρέπει να το ξαναδηλώσουμε;
🔸Αν έχει ήδη υποβληθεί από την πρώτη περίοδο και έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή αν λάβατε επίδομα, δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξανά το ΙΒΑΝ.
◾Υπέβαλα σωστά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού αλλά δεν πληρώθηκα.
🔸Πρέπει να υποβάλετε ξανά τη Δήλωση Στοιχείων Τραπ. Λογαριασμού.
◾Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσα κατά την πρώτη περίοδο; Θέλω να λάβω το δεύτερο επίδομα σε άλλο μου λογαριασμό.
🔸Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που καταχωρήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο και επιβεβαιώθηκαν δεν μπορούν να αλλάξουν.
◾Μπορώ να υποβάλω IBAN ξένης τράπεζας και όχι κυπριακής για να καταβληθεί το επίδομα;
🔸Όχι.

5️⃣ Δεν πήρα μήνυμα ότι έχω κάνει κάποιο λάθος αλλά ούτε και πληρώθηκα. Τι να κάνω;

🔸 Θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον εργοδότη σας για να ελεγχθεί το λάθος που έγινε στη υποβολή της αίτησης.

6️⃣ Προσλήφθηκα Φεβρουάριο/Μάρτιο, τι πρέπει να κάνω;

🔸 Να υποβάλει την αίτηση ΕΕΑ7 ο εργοδότης πρώτα και μετά να σας συμπεριλάβει στην αίτηση που θα υποβάλει για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.

7️⃣ Στην αίτηση για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών δεν μπορώ να καταχωρίσω τα στοιχεία όλων των παιδιών μου κάτω των 15.

🔸 Για σκοπούς έγκρισης της αίτησης δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν πέραν του ενός παιδιού.

8️⃣ Είμαι υπάλληλος του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ποια αίτηση να συμπληρώσω;

🔸Τα ειδικά σχέδια του ΥΕΠΚΑ αφορούν μόνο ιδιωτικούς υπάλληλους. Οι Λειτουργοί του Δημόσιου ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μέχρι τις 5.5.2020 πρέπει να πληρωθούν κανονικά από τον Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και μετά τις 5.5.2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδική αίτηση στον Προϊστάμενό τους και όχι στο Υπουργείο Εργασίας.

9️⃣ Προβλήματα ταυτοποίησης στοιχείων:

🔸 Οι εργοδότες να επικοινωνούν με τους ίδιους τους εργοδοτούμενούς τους για επιβεβαίωση των στοιχείων που δόθηκαν κατά την εγγραφή τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (δηλαδή, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού, Αριθμό Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη)

Εργαζόμενοι που προβαίνουν οι ίδιοι στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων Ειδικών Επιδομάτων (Ειδική Άδεια Φροντίδας, Ειδικό Επίδομα Ασθενείας), θα πρέπει, επίσης, να καταχωρούν τα στοιχεία τους με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την τροποποίηση ή την επικαιροποίηση των στοιχείων των εργοδοτουμένων, οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι ανάλογα μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους πιο κάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

– Επαρχία Λευκωσίας: 22409732, 22878142
– Επαρχία Λεμεσού: 25804371
– Επαρχία Λάρνακας: 24805233
– Επαρχία Πάφου: 26821243
– Επαρχία Αμμοχώστου: 23816530

🔟 Για εξυπηρέτηση πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (καταβολή εισφορών, εγγραφές ανέργων, κ.ά.), δείτε εδώ 🔸