Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνουν το κοινό ότι τα καταστήματα περιποίησης και καλλωπισμού ζώων συντροφιάς, μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, με βάση το τελευταίο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας. 

Τα εν λόγω καταστήματα καλούνται να τηρούν σχολαστικά όλα τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης της διασποράς του COVID-19. 

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της υγείας και της ευημερίας των ζώων, καθώς και της διατήρησης συνθηκών υγιεινής στους χώρους στους οποίους φιλοξενούνται.